Cultuur

 

ID - over de vrijheid jezelf te durven zijn (theater AanZ)
Durf je te zijn wie je bent? Ook met de normen en verwachtingen vanuit je omgeving? ID gaat over jongens en meisjes en iedereen die daar tussenin zit. Als diversiteit er mag zijn, wordt de basis gelegd voor onderlinge acceptatie en het verminderen van discriminatie en uitsluiting. Met het doorbreken van normatieve denkpatronen wordt ruimte gemaakt om na te denken over wie je eigenlijk zélf bent of wilt zijn, los van je omgeving. ID gaat in op de thema’s gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling. De vier spelers, allen ervaringsdeskundigen, nemen je mee in hun verhaal én in hun zoektocht. Je leeft met hen mee, vecht mee en voelt de vrijheid die zij ook voelen als je jezelf mag zijn. ID is geschikt voor bovenbouw PO en onderbouw VO en speelt door het hele land. Preview ID: https://www.youtube.com/watch?v=O6l3OB4i9qs, voor meer informatie over ID zie http://theater-aanz.nl/voorstellingen/id/

Adam en de Anderen
Theaterproductie om kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking te laten komen met transgender-zijn. De voorstelling wordt geproduceerd door Anne Rats in samenwerking met Generale Oost (Arnhem) en Het Laagland (Sittard). Voor geplande voorstellingen zie agenda Generale Oost