Discriminatie

 

Gemeenten en T-beleid
Er zijn in Nederland ca 380 gemeenten. Iedere gemeente maakt zijn eigen beleid. Een aantal gemeenten hebben al een specifiek (lhb)T- beleid en soms ook een speciale T-medewerker. Daarnaast hebben een aantal gemeenten de verklaring van Dordrecht ondertekend. Wil je meer informatie hierover neem contact op met de afdeling voorlichting van je eigen gemeente.

Roze in Blauw ook voor transgenders
De teamleden van Roze in Blauw van de politie staan klaar voor mensen die melding willen doen van discriminatie, belediging, mishandeling of anderszins wegens hun seksuele gerichtheid. Zij bieden een luisterend oor en kunnen doorverwijzen of bemiddelen bij het doen van melding of aangifte.
Gediscrimineerd, beledigd, of mishandeld, omdat je homo, lesbisch, biseksueel of transgender bent? Meld dat altijd bij de politie! In zulke gevallen kun je ook aangifte doen. Bel 0900-8844 of bij spoed 112 Praat je liever (eerst) met een medewerker van Roze in Blauw? In sommige politie-eenheden in het land zijn Roze in Blauw-medewerkers direct te bereiken. Dit zijn politiemensen die vrijwillig werken bij dit informatiepunt. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De adressen van Roze in Blauw vindt je op de website van de politie
Je kunt je ook melden bij het antidiscriminatiebureau.

Het College van de Rechten van de Mens
Het College van de Rechten van de Mensis een overheidsorgaan dat tot taak heeft de mensenrechten te beschermen en te oordelen in het geval van discriminatie. De commissie heeft inmiddels een tiental uitspraken gedaan over discriminatie bij transgenders. Deze uitspraken zijn te vinden op de website mensenrechten.nl

Meldpunt discriminatie
Heb je het gevoel dat je gediscrimineerd wordt of weet je het zeker dan kun je terecht bij de meldpunten discriminatie. Deze meldpunten zijn verspreid over Nederland. Zij kunnen je helpen met advies maar zij kunnen ook bemiddelen. Dat kan voorkomen dat je met de werkgever in de rechtszaal beland.

Manlijke meisjes en vrouwelijke jongens worden meer gepest (aangeleverde informatie, 22 juni 2015)
Dat jongens van voetbal en meisjes van kleren en shoppen houden, is het heersende beeld onder jongeren. Maar niet iedereen kan óf wil aan dit beeld voldoen. Deze ‘gender non-conforme’ jongeren worden meer gepest dan andere jongeren, blijkt uit onderzoek en een serie interviews die Movisie met deze jongeren liet voeren. Het pesten blijkt al op jonge leeftijd te beginnen. Sommige jongeren gaan vanwege het getreiter zelfs niet meer naar school. Bovendien krijgen de jongeren soms weinig steun van volwassenen. Op donderdagavond 25 juni vindt in het Stadhuis Utrecht het debat ’50 tinten roze en blauw’ plaats over hoe dit probleem aan te pakken. Zie verder het persbericht van Movisie.


Uitspraak College voor Rechten van de Mens inzake discriminatie door sportvereniging
(21 mei 2015)
Een transgender jongen meldde zich als lid aan bij een sportvereniging. De sportvereniging liet de moeder van de jongen telefonisch weten dat zij dit een ‘speciale situatie’ vond en de aanmelding daarom in een bestuursvergadering besproken zou worden. Vervolgens ontving de moeder per e-mail het besluit dat haar zoon niet toegelaten werd. De vereniging was bang dat de jongen slachtoffer zou worden van pesterijen.
Oordeel College
Het College spreekt als zijn oordeel uit dat de sportvereniging jegens de jongen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht door hem het lidmaatschap van de voetbalvereniging te weigeren. Het volledige oordeel is te vinden op de website van het College voor de rechten van de mens