Medisch Nieuws

 

VUmc wil keuzehulp ontwikkelen op het gebied van chirurgische behandeling voor transmannen
Een oproep vanuit het VUmc. Daar is dr. Ozer bezig met het opzetten van een zogenaamde 'keuzehulp' op het gebied van de chirurgische behandeling voor transmannen. Er zullen een aantal brainstormsessies plaatsvinden, waarbij mensen van het VU secretariaat, chirurgen en een aantal transmannen die het chirurgisch proces hebben afgerond gaan nadenken en overleggen over hoe die keuzehulp eruit moet gaan zien. In totaal zijn er 5 sessies. Men hoeft niet bij alle sessies aanwezig te zijn (maar wel fijn als het er in ieder geval 2 zijn). Het is allemaal erg kort dag, de eerste sessie is al volgende week.

Het is de bedoeling dat de mensen die meewerken in de afgelopen 5 jaar het chirurgisch traject (grotendeels) hebben afgerond. Voor meer informatie lees de bijbehorende brief. Als je wilt meewerken, kun je mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vermeld in de mail dan:-data dat je kunt,-wat heb jij voor chirurgische ingrepen achter de rug
De bedoeling is dat er een zo representatief mogelijk groep mannen bij is (kwa operaties), zodat er bij teveel aanmeldingen een selectie gemaakt kan worden
Als je kunt en wilt, graag zo snel mogelijk aanmelden (liefst uiterlijk aanstaande vrijdag)


Decentralisatie hormoonverstrekking
Patiëntenorganisatie Transvisie heeft brandbrief naar het VUmc gestuurd. Nu de wachttijden bij de endocrinologie erg oplopen wordt van het VUmc opgeroepen de endocrinologische zorg acuut te decentraliseren naar bv. de reguliere ziekenhuizen of zelfs de huisartsen. Deze brief is in cc. gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de cliëntenraad van het VUmc. Het ministerie reageerde direct door twee bestuursleden uit te nodigen voor direct overleg. Hoewel de inkoop van zorg een zaak van de zorgverzekeraars is, wilde het ministerie de brief toegelicht krijgen, omdat zij heel andere geluiden horen van het VUmc zelf. Geïnteresseerd in de brief. Download hem hier.

Genderteam Zuid Nederland van start
Op 1 februari 2017 is in Zuid-Nederland een gespecialiseerd team van start gegaan, dat informatie, hulp en zorg biedt aan (ouders van) kinderen en jongeren die worstelen met hun genderidentiteit.Het genderteam Zuid-Nederland is een samenwerking tussen de Mutsaertstichting in Venlo en Psychologenpkraktijk OOG in Eindhoven.Het team gaat werken vanuit verschillende locaties in Zuid-Nederland en delen van Gelderland. Het Genderteam Zuid-Nederland staat onder leiding van de zorgprogramma-coördinator en klinisch psycholoog Joep Roeffen, die binnen GGZ Herlaarhof al jaren ervaring mer de doelgroep heeft opgedaan. GGZ Herlaarhof stop met de de behandeling van genderkinderen.

Stoppen met de hormonen vóór de operatie, zin of onzin?
Op 26 januari heeft het VUmc op haar publieksdag de uitkomsten van het onderzoek naar het al dan niet stoppen met hormonen voor een operatie gepresenteerd. Enige tijd geleden heeft Transvisie een aantal onderzoeksvragen aan het VUmc voorgelegd, waarvan dit er een was. Het VUmc heeft dit onderzoek laten uitvoeren.
De reden dat transgenders, ruim, tot 6 weken voor de operatiedatum, voordat zij een geslachtsbevestigende operatie moeten ondergaan, moeten stoppen met hormonen, is gelegen in het feit dat er een vergrote kans op trombose werd vermoed. Een trombose is een verstopping van een bloedvat. Mensen hebben een grotere kans op een trombose na een operatie, bij bedlegerigheid, na een lange vliegreis, als gevolg van het gebruik van de anticonceptiepil en als gevolg van erfelijke factoren.

De uitkomst van het onderzoek is niet precies gelijk voor transmannen en transvrouwen:
Bij transmannen heeft het onderzoek uitgewezen dat transmannen geen vergroot risico hebben op een trombose door het gebruik van testosteron. Transmannen hoeven dan ook niet langer eerder te stoppen met het gebruik van de testosteron.


Bij transvrouwen blijkt er een licht vergrote kans op trombose. Deze kans is net zo groot als de kans die vrouwen hebben die de anticonceptiepil slikken. Deze vrouwen hoeven in de praktijk, over het algemeen, niet te stoppen met het innemen van de pil. Het VUmc wil dit ook doorvoeren voor transvrouwen. Dat betekent dat ook zij gewoon de hormonen kunnen blijven gebruiken.

Het VUmc meldt dat er door het licht vergrote risico, geen absoluut antwoord mogelijk is. Toch acht men het risico op trombose acceptabel naast het feit dat de gevolgen van 6 weken stoppen met hormonen vrij groot kunnen zijn.
Let wel: er kunnen hier wel uitzonderingen op zijn. Er moet wel gestopt worden met de hormonen in speciale situaties bv. als er een erfelijke aanleg is op trombose of als iemand al eerder een trombose heeft gehad.

Wat is het effect van de hormoonbehandeling op de botten?
Op 26 januari heeft het VUmc op haar publieksdag de uitkomsten van het onderzoek naar het effect van hormoongebruik op de botten gepresenteerd.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek blijkt dat de botdichtheid na de start van hormoongebruik korte tijd stijgt, zowel bij transmannen als bij transvrouwen. Die toename duurt ongeveer 5 jaar. Daarna is er een lichte daling. Na 15 jaar is de botdichtheid weer op het niveau van voordat met het hormoongebruik is begonnen. Verder afname loopt verder gelijk met de afname van de botdichtheid die ieder mens doorloopt gedurende zijn leven.

LUMC stopt met de aanname van nieuwe genderkinderen
Tot onze grote ontsteltenis hebben we vandaag (10 januari 2017) vernomen dat het LUMC gaat stoppen met de behandeling van genderkinderen. Voor kinderen die reeds in behandeling zijn verandert er niets, er worden echter geen nieuwe kinderen meer aangenomen. Voor verdere info zie de website van het LUMC.

VUmc wil zijinstroom toestaan
Het VUmc onderzoekt thans de mogelijkheid om zijinstroom te gaan toestaan. In tegenstelling tot de situatie op dit moment hoeft dan niet het hele psychologische traject overgedaan te worden. De verwachting is dat wel 1 a 2 gesprekken gevoerd moeten worden. Transgenders die bij een van de vrij gevestigde genderpsychologen in behandeling zijn en gediagnostiseerd zijn als genderdysfoor kunnen in de toekomst instromen bij VUmc voor de medische behandeling. Ze moeten dan zijn doorverwezen door een arts (huisarts, psychiater of endocrinoloog). Deze doorverwijzing moet ondersteund worden door de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog doet dan de aanmelding bij het genderteam (dus niet de transgender zelf). Op dit moment vinden daarover de onderhandelingen plaats en worden de verdere voorwaarden uitgedacht. De verwachting is dat zijinstroom over niet al te lange tijd mogelijk is.

Ontwikkelingen bij het UMCG
Tijdens haar reguliere overleg met vertegenwoordigers van het UMCG dat de patiëntenorganisatie onlangs had is gebleken dat er een aantal positieve ontwikkelingen zijn bij het UMCG. Het genderteam van het UMCG heeft een ruimer budget gekregen. Daardoor kan er op alle fronten uitbreiding van personele capaciteit plaatsvinden. Tijdens de RLF wil het genderteam een gespecialiseerde maatschappelijk werker in zetten ter ondersteuning van de psychologen. De wachttijden zijn nog altijd aan de lange kant, maar lopen duidelijk terug. Komende twee jaar wil men meer vaginaplastieken gaan uitvoeren. Net als bij het VUmc wordt op dit moment onderhandeld met de vrijgevestigde genderpsychologen over zijinstroom.

Ontwikkelingen bij het ziekenhuis in Alkmaar: operaties door Kanhai

 


Raad van Bestuur NWZH-Groep sluit deur voor
genderoperaties
De Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft in haar antwoord van 22 december 2016 op onderstaande brief aan de patiëntenorganisatie laten weten geen genderoperaties meer te laten uitvoeren in het Medisch Centrum in Alkmaar. Motivatie daarvoor is dat het ziekenhuis slechts beschikt over één chirurg die deze operaties kan uitvoeren en dat onvoldoende zekerheid tot goede zorg biedt. Samenwerking met VUmc of UMCG bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. Patiënten die voor 1 december 2016 op de wachtlijst stonden of waarvoor een correctie staat ingepland worden nog geholpen. Nieuwe patiënten worden niet meer aangenomen.

 

 

 

Lees het integrale antwoord van de Raad van bestuur

Brief naar Raad van Bestuur MCA
Het bestuur van Transvisie heeft op 23 november 2016 een brief gestuurd aan de Raad van Bestuur van het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar (voorheen medisch centrum Alkmaar) om haar haar zorgen uit te spreken over het feit dat er een patiëntenstop voor transgenders is bij dr. Kanhai. De patiëntenorganisatie heeft gevraagd uitgenodigd te worden voor een gesprek. Voor de integrale tekst van de brief klik hiernaast.

 

 

 

 

 

 

Patiëntenstop bij dr. Kanhai in Alkmaar
Vrijdag 30 september 2016 bereikte het bestuur van patiëntenorganisatie het bericht dat er sprake zou zijn van een patiëntenstop is bij dr. Kanhai in Alkmaar. Op dit moment de enige plastisch chirurg die (genitale) genderchirurgie uitvoert voor zowel transmannen als transvrouwen buiten de het VUmc en UMCG. De voorzitter van het bestuur van Transvisie heeft met dr, Kanhai gesproken over deze situatie. De hoofdverzekeraar van het ziekenhuis (VGZ) heeft aangegeven dat dr. Kanhai geen transgenders meer mag opereren. De exacte motivering hiervan is nog onduidelijk, zo ook de gevolgen voor patiënten. Niet duidelijk is wanneer dit in gaat en of het alleen om verzekerden van de VGZ gaat. Dr. Kanhai wil graag iedereen nog opereren en maakt zich er hard voor geplande operaties door te laten gaan. Iedereen wordt daarover door het ziekenhuis zelf, individueel geïnformeerd. Wat dit voor de toekomst betekent is in september 2016 nog niet bekend. Patiëntenorganisatie Transvisie neemt deze ontwikkelingen mee in haar overleg met ministerie, zorgverzekeraars en andere van belang zijnde organisaties.

 


Uitgebreid interview met plastisch chirurg Robert Kanhai
Transhealth heeft een uitgebreid interview met Robert Kanhai op haar website staan. Robert Kanhai is plastisch chirurg binnen de  Noord West Ziekenhuisgroep te Alkmaar. Hij is onder meer gespecialiseerd in genderbevestigende operaties zowel bij transmannen als bij transvrouwen. Zie voor het gehele interview de website van Transhealth.


GGZ instellingen moeten wachttijden openbaar maken
Alle instellingen in de geestelijke gezondheidszorg moeten vanaf 1 april 2016 hun wachttijden op hun website publiceren. Daarmee kunnen patiënten makkelijker op zoek gaan naar een zorgverlener die eerder tijd heeft. Deze regels gelden voor vrijgevestigde psychologen, psychiaters en ggz-instellingen. Als de wachttijd langer is dan toegestaan, kunnen mensen bemiddeling vragen aan hun zorgverzekeraar. Die kan de patiënt vervolgens doorverwijzen naar een andere zorgverlener. De tijd tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling mag maximaal zes weken bedragen.

Eén gen voorkomt dat eierstokken veranderen in testis (aangeleverde informatie, 9 september 2015)
Slechts één gen zou voorkomen dat in het embrionale stadium eierstokken veranderen in testis. Zie het stuk in Science Blogs

Moeten/mogen chirurgen ingrijpen bij interseksuele babies?
Diverse Engelstalige artikelen over dit onderwerp.
Artikel 1 en artikel 2 het verhaal van 2 ouders.

Denken als een man
Langdurige behandeling met testosteron laat de trangenderman denken als een biologische man. Scans van de hersenen hebben aangetoond dat testosteron daadwerkelijk de hersenstructuur van transgendermannen verandert. Uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het Neuropsychopharmacoligisch congres dat op 31 augustus 2015 is gehouden in Amsterdam. Zie een verslag over dit onderzoek.

Penistransplantatie  (aangeleverde informatie, 13 maart 2015)
In Zuid Afrika is het chirurgen in gelukt een penis te transplanteren bij een jonge man die drie jaar geleden zijn penis had verloren door een amputatie. Volgens de artsen werkt de penis naar behoren. Zie ook de Gezondheidpagina van de Telegraaf. Ook in Amerika worden penistransplantaties uitgevoerd De Volkskrant bericht daarover.

Reportage over de vagina koning van de wereld
In Volkskrant magazine van 24 januari 2015 stond een uitgebreid artikel over dr. Preecha Tiewtranon uit Bangkok, Thailand. Dr. Preecha wordt wel de vaginakoning van de wereld genoemd. Hij heeft in de afgelopen 35 jaar zelf zo'n 3500 vagina's gemaakt bij transvrouwen. Daarnaast heeft hij een twaalftal plastisch chirurgen in deze kunst opgeleid en zeker bij 500 vaginaplastieken toezicht gehouden. Dat zijn vagina's zo goed zijn komt door een ingenieus samenspel van goed naar de wensen van de patiënt luisteren, op hoog niveau opereren, jarenlange ervaring en betrouwbaarheid. De vagina's zegt men zijn een paar centimeter dieper en elastischer van binnen en de clitorissen hebben meer gevoel dan de Europese variant. Verder is de operatie in Thailand (8 duizend dollar) goedkoper dan in de VS (25 duizend dollar), maar ook dan in Nederland (tussen de 5 en 10 duizend euro). In het artikel van de Volkskrant staat dat de zorgverzekeraar in Nederland 70% van de operatie in Thailand zou vergoeden. Daar zet patiëntenorganisatie Transvisie een kanttekening bij. Te allen tijde moet iemand die een vaginaplastiek in Thailand wil laten uitvoeren, VOORAF schriftelijke toestemming hebben van de eigen zorgverzekering. Laat je vooraf goed informeren, om achteraf niet voor verrassingen te komen staan. Die 70 % vergoeding is bv. gerelateerd aan de kosten van de operatie in Nederland en niet 70% van de werkelijke kosten. Het artikel is nog te lezen op de website van de Volkskrant