Na de transitie

Als de transitie is afgerond blijf te toch onder periodiek medisch toezicht van bv. een genderteam. Ook is het belangrijk andere zaken in de gaten te houden. Op deze pagina wordt daar dieper op ingegaan.

Periodieke controles na afronding van de transitie en genderbevestigende operaties
Het is de bedoeling dat, nadat de transitie volledig is afgerond, de transgender eenmaal per een of twee jaar op controle komt bij de endocrinoloog. Daarbij wordt ook een bloedonderzoek uitgevoerd. Om de drie tot vijf jaar wordt een botdichtheidsonderzoek uitgevoerd.

Borstimplantaten
De laatste jaren is nogal wat te doen over borstimplantaten en met name die van PIP en M-implants. Er is een informatieve site van de rijksoverheid over dit onderwerp.

Testosteron voor transvrouwen?? Nee toch ?? Wel toch !!
Vrouwen hebben vrouwelijke hormonen en mannen mannelijke. Dus transvrouwen moeten vrouwelijke hormonen krijgen en transmannen mannelijke. Dat is in ieder geval wat er vaak wordt gedacht. Maar de werkelijkheid is genuanceerder. Vrouwen hebben naast vrouwelijke hormonen ook een lage hoeveelheid testosteron nodig en mannen maken ook een klein beetje oestrogeen. Bij transmannen hoeft oestrogeen niet separaat te worden toegediend omdat het lichaam een deel van de testosteron omzet in oestrogeen.

Voor de transvrouw is dat anders. Wat testosteron doet bij vrouwen is wel bekend. Vrouwen hebben testosteron nodig om fit en actief te kunnen zijn. Het is nodig voor een goede gezonde botopbouw en het maakt dat vrouwen zin krijgen, zin om wakker te worden, zin om te werken, zin om op pad te gaan en zin in seks. Als er niet genoeg testosteron aanwezig is, kan dat gevolgen hebben. De gevolgen van een tekort aan testosteron kunnen depressie, botontkalking en vermoeidheid zijn. Je hebt nergens meer zin in. Ook transvrouwen kunnen zo’n tekort oplopen. Zeker als de behandeling jong is ingezet en er nooit een hoge testosteronspiegel is geweest. Dus transvrouwen, als je je te moe voelt, nergens zin in hebt en somberheid op de loer ligt, dan wordt het misschien tijd om eens naar je testosteronwaarde te vragen. Het kan zijn dat die te laag is. Belangrijk is wel om te weten dat het niet alleen gaat om de waarde van het testosteron in het bloed maar ook om de verhouding met de andere hormonen.

Bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker

Op 1 juli 2014 is een wetswijziging in werking getreden die het makkelijker maakt om in de geboorteakte de vermelding van het geslacht te wijzigen. Omdat hiermee ook de gegevens veranderen in het BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) heeft dit ook consequenties voor het wel of niet ontvangen van uitnodigingen voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker. De screeningsorganisaties ontvangen namelijk vanuit het BRP de gegevens, op basis waarvan de uitnodigingen worden verstuurd. In dit artikel vind je informatie vinden over de bevolkingsonderzoeken die voor je van belang kunnen zijn.

Transman
Een transman die een (administratieve) geslachtswijziging heeft ondergaan naar man, wordt niet meer automatisch uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en borstkanker. Als je geen (of beperkte) geslachtsveranderende operaties hebt gehad, kun je nog steeds in aanmerking komen voor screening. Indien je deel wilt nemen aan een screening en qua leeftijd in de doelgroep valt, kun je contact opnemen met de screeningsorganisatie in jouw regio (zie hieronder). In overleg met de screeningsorganisatie kun je afspraken maken voor de screening (bij een huisarts voor een uitstrijkje en bij een ziekenhuis voor een mammogram). Je dient je voor iedere screeningsronde opnieuw aan te melden. De kosten voor de screening worden vergoed door de screeningsorganisatie.

Transvrouw

Een transvrouw die een (administratieve) geslachtswijziging heeft ondergaan naar vrouw, ontvangt voortaan een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en baarmoederhalskanker. Je hebt eerder nooit uitnodigingen en informatie over dezee bevolkingsonderzoeken ontvangen. Meer informatie over de bevolkingsonderzoeken vind je op onderstaande websites. Indien je deel wilt nemen aan de screening naar borstkanker en qua leeftijd in de doelgroep valt, kun je contact opnemen met de screeningsorganisatie in jouw regio (zie hieronder). In overleg met de screeningsorganisatie kun je een afspraak maken voor de screening Na jouw aanmelding zul je voortaan meegenomen worden in het reguliere uitnodigingsschema voor de bevolkingsonderzoeken. De kosten voor de screening worden vergoed door de screenings-organisatie.

Uitstrijkje bij transvrouwen

Veel transvrouwen gaan er vanuit dat een uitstrijkje voor hun niet nodig is. Er is immers geen baarmoederhals dus er kan daarom geen kanker ontstaan. Echter om een aantal redenen kan het wel nodig zijn om een uitstrijkje te laten maken. Als de vagina is gemaakt van penishuid dan kunnen zich wel kankers ontwikkelen die bij penishuid horen. Op de Belgische site Transgenderinfo is hierover goede informatie te vinden. http://transgenderinfo.be/m/zorg/vervrouwelijking/gyneacologie/

Risico
Omdat het risicoprofiel voor jou als transman of transvrouw mogelijk anders is doordat je vaak langdurig onder medische zorg staat of heeft gestaan en ingrijpende behandelingen ondergaat of heeft ondergaan, raden wij je aan om het nut van deelname te bespreken met jouw huisarts of specialist.

Doelgroep bevolkingsonderzoeken
De doelgroep voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is: 30 – 60 jaar.
De doelgroep voor bevolkingsonderzoek borstkanker is: 50 – 75 jaar.

Meer informatie over de bevolkingsonderzoeken
borstkanker
baarmoederhalskanker

Contactgegevens screeningsorganisaties:
http://www.bevolkingsonderzoeknoord.nl
http://www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
http://www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl
http://www.bevolkingsonderzoekoost.nl
http://www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Lees ook het artikel van de WHO over dit onderwerp Ook vanuit de WHO de waarschuwing dat het risico op kanker voor bepaalde transgenders hoger is.

Transgenders en HIV
Zowel de GGD in Nederland (met name Amsterdam) als de WHO maken zich zorgen over het risico op HIV dat transgenders in bepaalde situaties lopen. Meer info in het rapport van de WHO of neem contact op met de GGD van Amsterdam of de plaatselijke GGD.
Op de website Transgenderinfopunt van TNN staat een artikel over veilig vrijen onder meer in relatie tot HIV en SOA's met aanbevelingen en tips.