Laatste Nieuws

Facebook
Wij nodigen iedereen van harte uit om ons te volgen op facebook. Wij hebben een besloten groep waar je lid van kunt worden. Let wel op anoniem is helaas niet mogelijk op facebook. 

Lotgenoten
Nieuws over incidentele of reguliere
lotgenotenbijeenkomsten vind je bij LOTGENOTEN
Zie ook onderaan na de bijeenkomsten van Transvisie de bijeenkomsten van andere organisaties.

 

Genderpoli's krijgen meer aanmeldingen
Het aantal aanmeldingen bij de genderpoli's neemt toe. Om het oplopen van de wachttijden te voorkomen roept demissionair minister Edith Schippers zorgaanbieders en - verzekeraars op om deze zorg beter te spreiden en er voldoende personeel voor beschikbaar te hebben. Zie het artikel uit het medisch contact

Organisatie Principle 17 heeft op 21 februari het rapport Transgenderzorg in Nederland en een verzoekschrift met knelpunten overhandigd aan leden van de Tweede Kamer
Het rapport is overhandigd samen met de (voorlopige) handtekeningen van de online petitie.Principle 17 maakt zich al langere tijd grote zorgen over de misstanden in de trangenderzorg, zoals verplichte psychologische consulten, het ontbreken van zorg op maat en structureel lange wachtlijsten bij de genderteams. Zie ook de website van Principle 17. Online is de petitie nog in te vullen. Teken de petitie.

Jojanneke van der Toorn op nieuwe leerstoel Workplace Pride
Jojanneke van der Toorn begint op 1 januari 2017 als eerste hoogleraar op de bijzondere leerstoel Workplace Pride. De focus daarvan ligt op inclusie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT). Lees de website waar dit verder staat beschreven.

Organisatie Principle 17 komt met rapport over transgenderzorg in Nederland
Principle 17 is een Nederlands collectief van activisten dat zich inzet voor transgenderzorg op maat. Zorg die je nodig hebt, wanneer je hem nodig hebt en zoals je die nodig hebt. Het collectief noemt zich naar het Yogyakarta Beginsel 17 (zie voor de integrale tekst onderaan de pagina regelgeving). Volgens het onderzoek kan de transgenderzorg in Nederland beter, bijna de helft is niet tevreden over deze zorg. Zie voor het rapport de site van Principle 17. Zie ook het nieuwsitem bij RTL. In dit item wordt ook de het VUmc gereageerd op dit rapport.


       

          
 

 

   

Transvisie stuurt VUmc weer een brief om haar ongenoegen over de lange wachttijden te uiten
Patiëntenorganisatie Transvisie heeft in een brief aan het genderteam van het VUmc opnieuw haar ongenoegen geuit over de nog altijd lange wachttijden. Met name de wachttijd tussen het eind van de diagnostische fase en de start van de hormonen valt nu op. Deze wachttijd is inmiddels < 12 weken, en we horen van mensen dat ze langer dan 12 weken moeten wachten. In het verleden was deze wachttijd slechts enkele dagen. Direct nadat een cliënt van het VUmc hoorde dat het 'groene licht' was verkregen, kreeg men het recept om de hormonen te halen. De integrale brief staat hiernaast.

   

Principle 17 
Princple 17 is een collectief van activisten uit Nederland dat zich inzet voor trans*zorg op maat. Zorg indien je die nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zoals je die nodig hebt. Zij noemen zich naar Yogyakarta Beginsel 17. Zij beheren een website hebben een Facebookkanaal en zij hebben een zeer duidelijke folder uitgebracht over patiëntenrechten.Transgender personen trekken aan kortste eind
Op 12 mei 2016 maakt het SCP de resultaten bekend van de brede tweejaarlijkse LHBT monitor. Het rapport gaat over de opvattingen over lesbische, biseksuele, homoseksuele en transgender personen. Het gaat ook over hun ervaringen. Minister Bussemakers belofte om te onderzoeken of transgender ervaringen daar deel uit van konden maken bleek ijdel.

Hoe staat het met de veiligheid, het welzijn en de arbeidsomstandigheden van transgender personen? Daar geeft dit onderzoek geen enkel antwoord op. "Een grote teleurstelling", reageert Corine van Dun, de voorzitter van TNN. "De minister suggereerde anders toen ze verwees naar dit SCP-onderzoek in antwoord op het Actieplan 'T' van CAOP en TNN (1.)." De minister beloofde TNN, tijdens het Algemeen Overleg Emancipatie in februari (2.), dat deze monitor in ieder geval de mogelijkheden in kaart zou brengen om de leefsituatie van transgender personen via de lopende, grote bevolkingsonderzoeken te onderzoeken. Maar dat is nauwelijks gebeurd.

Het SCP legt in de monitor wel uit waarom er niets in staat over de ervaringen van trans personen. Maar de beloofde inventarisatie of en hoe de leefsituatie van trans* personen via grootschalige bevolkingsonderzoek in kaart kan worden gebracht, laat op zich wachten. 
"TNN roept de minister op om haar beloftes alsnog waar te maken en de leefsituatie van transgender personen systematisch te onderzoeken en aan te pakken. De voorwaardelijke sociale acceptatie van transgender personen in Nederland die deze monitor weer aantoont, maakt het systematisch onderzoeken van de leefsituatie van trans personen nog urgenter" volgens
Corine van Dun, voorzitter TNN
. Zie voor het hele artikel de website van TNN.

TNN verzamelt ervaringen over Transgenderwet van 1 juli 2014
Op 1 juli 2014 trad de huidige Transgenderwet in werking. Deze wet maakt het mogelijk om de registratie van je geslacht te wijzigen. In 2017 wordt deze wet geëvalueerd door regering en parlement.  In deze evaluatie mag onze stem niet ontbreken. Jouw ervaring met de wet is hiervoor onmisbaar. Daarom vraagt TNN jou om je ervaring of mening met ons te delen. Op die manier kan TNN de politiek informeren over wat er verbeterd moet worden aan de wet.Deel je ervaring op de website van TNN.