Algemeen over lotgenotencontact

Het delen van gevoelens, ervaringen en kennis, is van groot belang om jezelf te vinden en uiteindelijk jezelf te kunnen zijn. Contact met lotgenoten kan je daarbij helpen.

Zelfhulpgroepen
Onze groepen zijn zelfhulpgroepen waar je lotgenoten kunt ontmoeten. Dit houdt in dat je met andere bezoekers in gesprek gaat en daardoor jezelf kunt ontplooien. De groepen worden begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers die veelal een gesprekstraining hebben gevolgd. De groepen zijn in principe open. Welkom is iedereen voor wie de betreffende groep is bedoeld. Zelfontplooiing en veiligheid staan bij alle groepen  centraal. We hebben zelfhulpgroepen voor transmannen en transvrouwen transgenders en genderzoekers, partners, ouders, kinderen, familie en vrienden. Het programma van een bijeenkomst kan bestaan uit een thema met themagesprek, gastsprekers en soms een meer ludieke activiteit. De bijeenkomsten sluiten veelal af met napraten en het nuttigen van een drankje.

Individueel contact
We organiseren verschillende vormen van individueel contact, bv. met ons secretariaat, tijdens de zelfhulpgroep, in een één op één gesprek en tijdens vriendschappelijk bezoek.

Aanbod
Links op deze pagina zie je onze huidige zelfhulpgroepen en vormen van individueel contact. 
Ook is hier de categorie (lotgenoten)bijeenkomsten van andere organisaties opgenomen.