Middelen

De financiële middelen van de patiëntenorganisetie bestaan uit: een subsidie van het fonds PGO (ministerie van VWS), bijdragen van de donateurs, giften en verkoop van producten en diensten.