Vrijwilligers

Alle werkzaamheden bij Patiëntenorganisatie Transvisie worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er werken ruim 40 vrijwilligers. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hun ervaringsdeskundigheid, hun gevoel van saamhorigheid en hun enthousiasme om mensen te helpen.

Werkzaamheden zijn:

 • Leiden van de zelfhulpgroepen
 • Faciliteren van de zelfhulpgroepen
 • Bemensing van het secretariaat
 • Bemensing van de contacttelefoons
 • Vriendschappelijk bezoek bv. in ziekenhuis
 • Voeren van individuele gesprekken
 • Bestuursfuncties
 • Geven van voorlichting
 • Schrijven van informatiemateriaal
 • Onderhouden van de website
 • Belangenbehartiging zowel collectief als individueel
 • Beheer ICT
 • Boekhoudkundig werk
 • Kwaliteitsonderzoek

 

De patiëntenorganisatie is steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Wil je wat doen? Heb je tijd? Ben je op de een of andere wijze ervaringsdeskundig? Meld je dan aan als vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk bij de patiëntenorganisatie is niet vrijblijvend. Wanneer je besluit om bij ons te werken, dan willen we graag weten voor hoeveel tijd en op welk terrein je je wilt inzetten. Daarom krijgen al onze vrijwilligers een gesprek en vervolgens een vrijwilligerscontract aangeboden. In het contract staan de wederzijdse rechten en verplichtingen beschreven. Het contract is een voorwaarde van onze verzekeraar. Als het contract is gesloten is de vrijwilliger tijdens zijn/haar activiteiten voor de patiëntenorganisatie verzekerd tegen aansprakelijkheid. 

Als vrijwilliger krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen in je werk en krijg je de ruimte om mee te denken in het beleid van de patiëntenorganisatie. We organiseren twee maal per jaar scholingsdagen en twee maal per jaar een klankbordoverleg voor alle vrijwilligers. Een aantal keren per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgegeven door de vrijwilligers en voor de vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden.

Integriteitsbeleid
Transvisie heeft ten behoeve van de organisatie en het handelen van de verschillende vrijwilligers een integriteitsbeleid vastgesteld. Het integriteitsbeleid is hiernaast te lezen.