Wie zijn wij?

Patiëntenorganisatie Transvisie is een organisatie die zich inzet voor mensen met problemen rond hun genderidentiteit (transgenders, transseksuelen) en hun naasten.

Patiëntenorganisatie Transvisie is opgericht in 2010. Tot 1 januari 2011 maakte het deel uit van een landelijk project van Humanitas. De patiëntenorganisatie is een stichting, met een stichtingsbestuur en statuten. De patiëntenorganisatie ontvangt een subsidie van het ministerie van VWS voor haar activiteiten. Daarnaast heeft zij inkomsten van donateurs. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundige vrijwilligers die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

Wat doen wij?
Patiëntenorganisatie Transvisie heeft een drietal kernactiviteiten:
1. zelfhulp d.m.v. lotgenotencontact;
2. informatievoorziening;
3. belangenbehartiging.

Ad. 1. zelfhulp door middel van lotgenotencontact uitgevoerd door mensen die zelf te maken hebben met transseksualiteit of transgenderzijn. Lotgenotencontact is er voor transseksuelen en transgenders, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit, en voor hun omgeving (partners, ouders, broers en zussen). Lotgenotencontact door mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in diverse zelfhulpgroepen. Ook zijn er mogelijkheden voor één op één gesprekken.

Ad. 2.informatievoorziening over transseksualiteit en transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen, aan zowel transseksuelen en transgenders, als aan hun directe omgeving, door telefonisch en e-mail contact, Facebookpagina, website, folders, brochures en voorlichting.

Ad. 3. collectieve en individuele belangenbehartiging, opkomen voor het collectief als dat noodzakelijk of wenselijk is, door middel van regelmatig overleg met genderteams en andere behandelaars, verzekeraars, beleidsmakers bij de overheid en zusterorganisaties. Iedereen kan bij ons ook vragen stellen als zijn of haar belangen zijn geschaad. In dat laatste geval geven we ofwel zelf advies of informatie of we verwijzen iemand door naar een meer passende organisatie.

Op deze website kun je over onze activiteiten meer informatie vinden.

Hoe zit het met onze naam Transvisie?
Twee organisaties met een gelijkluidende naam: ‘Patiëntenorganisatie Transvisie’ en ‘Transvisie Zorg van Psyq’.
Voor veel mensen is dat onduidelijk. Wat zijn eigenlijk de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze organisaties? Beide organisaties hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en komen voort uit dezelfde organisatie. Vanaf 2010 zijn deze organisaties zelfstandig, ieder een andere richting ingeslagen, waarbij beide organisaties andere taken zijn gaan uitvoeren. De gemeenschappelijkheid zit hem nog in de doelgroep en de genderidentiteit.

Patiëntenorganisatie Transvisie
is dé patiëntenorganisatie voor en door transgenders, die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit, hun familie, hun naasten en hun relevante omgeving. De patiëntenorganisatie is geen hulpverlener.


Transvisie Zorg
is een GGZ-organisatie die psychologische en psychosociale hulpverlening en zorg biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving.