Aantal non-binaire kinderen en jongeren stijgt

De laatste tijd ontvangen wij steeds meer berichten dat het aantal non-binaire kinderen en jongeren stijgt. Dit wordt bijvoorbeeld gezien door scholenvoorlichters en de genderpoli’s. Wat is nu de situatie rondom non-binaire kinderen en jongeren en wordt deze groep echt groter?

Onderzoeken
Sinds 2016 zijn er meerdere onderzoeken gedaan waarbij deze stijging naar voren komt:

 • In Non-binary or genderqueer genders staat genoemd dat non-binaire gender identiteiten meer en meer worden erkend in wettelijke, medische en psychologische systemen en in diagnostische classificaties. Hierbij is een duidelijk verschil tussen generaties zichtbaar, een groter deel jonge mensen identificeert zich als non binair.
  (2016 – Richards, C., Bouman, W. P., Seal, L., Barker, M. J., Nieder, T. O., & T’Sjoen, G.)
 • Uit een Canadese studie, Non-binary youth: Access to gender-affirming primary health care, onder 839 trans personen blijkt voren dat 41 procent zich identificeert als non-binair
  (2018 – Clark, Veale, Townsend, Frohard-Dourlent, & Saewec)
 • Een onderzoek van het VUmc, Gender Trends : Developments in Clinical Care for Gender Diverse Young People, noemt dat het percentage van genderdiverse jongeren onder de algemene bevolking toegenomen lijkt te zijn
  (2020 – de Graaf, N.M.)
 • Uit het Gender Diversity Questionnaire (QDQ) van 2020 komt naar voren dat 11 procent van de onderzochte 251 tieners aangaven een non-binaire identiteit te hebben
  (2020 – de Graaf, N.M.)

Om de vragenlijsten beter bij de doelgroep te laten passen zijn ook vragenlijsten gericht op jongeren bezig de keuzes rond sekse aan te passen. Het School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is in september 2021 aangepast en de School Vragenlijst (SVL) wordt in januari 2022 aangepast.

Everyone symbolIn de praktijk
Ook op scholen ziet men de groep toenemen. Waar op scholen vroeger weinig non-binaire jeugd te vinden was, zijn er nu op bijna alle scholen wel 1 of meerdere leerlingen die zich hiermee identificeren. In de praktijk betekent dit dat het goed is na te denken over zaken zoals gender-neutrale kleedkamers en toiletten. In september 2021 heeft een school in Almelo een genderneutraal toilet geopend. Een school in Hilversum is dankzij een genderneutrale docent begonnen met aan leerlingen te vragen hoe ze aangesproken willen worden.

Conclusie
Het lijkt er op dat er op meerdere vlakken tekenen zijn dat de groep non-binaire jeugd groeit. Dit zal natuurlijk deels komen omdat het zichtbaarder is en jongeren op het internet meer in aanraking komen met verschillende identiteiten dan vroeger. Toch is het zeker iets om rekening mee te houden binnen onze organisatie.