Adverteren op Transvisie.nl

Als adverteerder adverteren op Transvisie.nl

Als adverteerder doelgroepgericht adverteren is een zware klus. Hoe bereik je de juiste mensen voor jouw product of dienst? De transgender gemeenschap verdient alle zorg en aandacht en dus ook dienstverleners die passen bij de doelgroep.  Als adverteerder werf je niet alleen maar nieuwe klanten maar je helpt ook Transvisie en de doelgroep. Lees hier onder wat wij doen met de inkomsten uit advertenties.

Waarom advertenties op Transvisie.nl

Onze organisatie staat voor het belangen van de patiënt voor, tijdens en na de transitie. Eén van deze belangen is het voorzien van actuele juiste informatie. Onze website is al jaren een betrouwbare plek voor vele transgender personen, hun directe omgeving en geïnteresseerde.

In 2022 hebben wij als organisatie besloten dat wij enkele delen van onze website beschikbaar willen stellen voor adverteerders. Wij hebben hiertoe doen beslissen om zo meer budget te creëren voor onze belangenbehartiging ’s activiteiten.

Wat doet Transvisie met de inkomsten uit advertenties op Transvisie.nl

Transvisie is formeel een patiëntenorganisatie en werft haar inkomsten vanuit meerdere bronnen.

Deze bronnen zijn: subsidieverstrekking, donateurs, inkomsten uit voorlichting of uitleen van expertise en de verkoop van diensten waaronder advertentieruimte, boeken ect.

Alle inkomsten die door de stichting worden gegenereerd blijven in de stichting. Dat betekent dat de inkomsten die wij genereren worden gebruikt om de vast laste van onze organisatie te bekostigen en budget creëert voor onze activiteiten die passen binnen het takenpakket van een patiëntenorganisatie.

Met de inkomsten die wij genereren uit advertentieverkoop kunnen wij onze belangenbehartiging door externe expertise professionaliseren. Hierdoor kunnen wij als stichting de stem nog meer transgender personen binnen de zorgketen vertegenwoordigen.

Bescherming van onze doelgroep.

Voor dat een adverteerder kan adverteren op onze website screenen wij de adverteerder. Waarom wilt een adverteerder ons kanaal inzetten en match de adverteerder met onze organisatie. Geen kattenvoer advertenties op transvisie.nl maar alleen organisaties en bedrijven die passen bij onze gemeenschap.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze communicatieafdeling via communicatie@transvisie.nl of via 06-43287938.