Transgender en Geloof

Zwolle

Het thema voor deze keer is: Ik geef jullie mijn lichaam.Bijbelstudie over Galaten 3:24-29 en 1 Korintiërs 12. De Bijbelstudie wil ons als transgender mensen helpen bij de wijze waarop wij bij […]

Je geeft aan wel wat hulp te kunnen gebruik. Wat ontzettend goed dat je dit durft aan te geven. Met wat kunnen wij je helpen?
Hulp nodig