Informatie voor scholen.

Steeds vaker geven kinderen aan dat hun lichamelijke geslacht en hun ervaren gender uit elkaar lopen. Een op de vijfentwintig kinderen en jongeren voelt zich niet helemaal thuis in de hokjes ‘meisje’/‘jongen’ of ‘vrouw’/‘man’, een deel voelt zich zelfs in geen van beide hokjes thuis. 

Het is een positieve ontwikkeling dat kinderen zich vaker uitspreken hierover: kinderen die zich niet kunnen ontwikkelen volgens hun ervaren gender, gaan vaak gebukt onder ernstig psychisch lijden en hebben last van ontwikkelingsstoornissen. Daarentegen maken kinderen die zich kunnen ontwikkelen volgens hun ervaren gender een vergelijkbare ontwikkeling door als andere kinderen.

Model zorgprotocol genderdiversiteit.

Het is van belang om leerlingen met een ‘genderincongruentie’ (vroeger werd dat ‘genderdysforie’ genoemd) zo veel mogelijk te faciliteren bij het leven volgens het ervaren gender. Patiënten Belangenorganisatie Transvisie heeft speciaal voor scholen in het basis/middelbaar onderwijs het model zorgprotocol genderdiversiteit ontwikkeld.

Het doel van dit zorgprotocol is het voor uw school duidelijk verwoorden welke verantwoordelijkheden u neemt indien er een leerling zich meld met gevoelens die verwant zijn aan genderincongruentie. Het zorgprotocol mag u passend maken voor uw eigen organisatie.

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.