Informatie

Aanpassen officiële documenten.

Hoe kan ik mijn geslacht en voornaam veranderen in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)?

In de Transgenderwet 2014 is geregeld hoe je je voornaam en geslacht kunt wijzigen in de Basisregistratie personen (BRP) en dus op je paspoort of rijbewijs. Je moet daarvoor minimaal 16 jaar zijn en over een deskundigenverklaring beschikken.

Hoe kan ik naam en geslacht laten wijzigen als ik in het buitenland ben geboren?

Als je in het buitenland bent geboren, dan kun je onder bepaalde voorwaarden je geslacht en je voornamen laten aanpassen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Den Haag. Hoe dat werkt, welke voorwaarden er gelden en wat je nodig hebt staat op de website van de Gemeente Den Haag.

Is jouw verzoek rechtsgeldig dan kunnen je geslacht en eventueel je voornamen worden aangepast in de BRP. Let op: er ontstaat nu wel een verschil tussen de registratie in je geboorteland en de registratie in Nederland. Je buitenlandse paspoort kan niet worden veranderd in Nederland. Dit kan dus nog steeds voor problemen zorgen op al die plekken waar je je buitenlandse paspoort nodig hebt.

Hoe en wanneer wijzig ik mijn rijbewijs, paspoort en ID-kaart?

Zodra de BRP is gewijzigd zijn je oude paspoort, rijbewijs en ID-kaart formeel ongeldig geworden en zou het gebruik ervan zelfs strafbaar kunnen zijn. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat ook op je ID-kaart, rijbewijs en/of paspoort de juiste geslachtsaanduiding en de juiste namen staan vermeld. Wacht dus niet te lang met het aanvragen van je nieuwe documenten. Geslachts- en naamwijziging hebben ook gevolgen voor je autoverzekering. Geef de wijzigingen dus direct door.

 

Helaas ontstaan er wel eens problemen. In de praktijk blijkt dat de RDW in haar administratie een rijbewijs ineens ‘ongeldig’ verklaart (het rijbewijs is in principe goed, maar komt niet overeen met de administratie van het RDW, dus verklaart het systeem het rijbewijs ongeldig). Soms kom je hier pas veel te laat achter. Daarom raden wij aan om na een paar weken te controleren bij de RDW of je rijbewijs geldig is. Mocht dat in jouw geval niet (meer) zo zijn, vraag dan de gemeente te bellen naar de RDW om dit op te lossen. Dat bellen kan alleen de gemeente doen, dit kun je niet zelf.

Inmiddels hebben het RDW en het Ministerie van I&W verklaard ervoor te zorgen dat dit niet meer zal gebeuren.

Wat gebeurt er met de oorspronkelijke gegevens in de BRP?

De oorspronkelijke (geslachts)gegevens blijven in de BRP bewaard onder ‘historische gegevens’ en komen naar voren bij bijvoorbeeld een huwelijk. Een transgender persoon kan het College van B&W van de woongemeente schriftelijk verzoeken om deze historische gegevens definitief uit de BRP te verwijderen. Wanneer de historische gegevens eenmaal zijn verwijderd, kunnen deze later niet meer worden hersteld! Als je als transgender man of als non binair persoon nog zwanger wilt worden, kun je deze gegevens beter niet laten verwijderen.

Wanneer historische gegevens worden verwijderd uit de BRP, dan werkt dat door naar de persoonslijsten van gerelateerde (ouders, (ex)partner(s) en kinderen) . Ook bij hen worden de historische gegevens verwijderd. Betrokken kunnen een verzoek indienen om dit terug te draaien.

Moet ik meer documenten wijzigen of instanties informeren?

Veel andere officiële documenten waar voornaam (voorletters) en/of geslacht op staan moeten ook worden aangepast. Denk aan: kentekenbewijzen, bankrekeningen, verzekeringsbewijzen, etc. Geadviseerd wordt in het specifieke geval zelf navraag bij de betreffende instantie te doen.

Ziekenhuis –  Mogelijk moet het ziekenhuis je gegevens eenmalig opnieuw inladen. Dit kan je via bij de balie/assistentie navragen.

Zorgverzekeraar – Haalt automatisch je gegevens op uit het BRP. Raadzaam om na 3 werkdagen nadat de administratieve wijziging heeft plaatsgevonden de verzekeraar te bellen.

De bank – Raadpleeg je bank na 3 werkdagen nadat de administratieve wijziging heeft plaatsgevonden. De bank dient je gegevens uit het BRP opnieuw op te vragen.

Pensioenfonds – Je gegevens worden automatisch aangepast. Het wordt geadviseerd binnen enkele weken na de administratieve wijziging in te loggen op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/  Kloppen je gegevens niet? Neem dan schriftelijk contact op via info@mijnpensioenoverzicht.nl (Mis je pensioengegevens? Mogelijk geeft jouw pensioenuitvoerder geen gegevens over aan mijnpensioenoverzicht.nl)

Huisarts – Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren.

Tandarts – Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren.

Assurantie verzekeraar – Helaas lukt het niet iedere verzekeraar de gegevens op diens polis te wijzigen. Neem contact op met je verzekeraar of bemiddelaar en vraag welke procedure hun volgen. Geen goede oplossing beschikbaar? Annuleer je verzekering en schrijf deze opnieuw op naam.

Werkgever – Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren.

Telefoonmaatschappij –  Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren.

Sportclubs en andere clubs waar je ingeschreven bent – Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren.

Verhuurder of Hypotheekverstrekker – Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren.

Waterbedrijf – Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren. Dit kan veelal online of telefonisch.

Energiemaatschappij – Overhandig je nieuwe identiteitsgegevens om deze te laten actualiseren. Dit kan veelal online of telefonisch.

Registratie dierenpenning van je huisdier – Pas deze gegevens via deze link aan: https://ndg.nl/frm/reg/?loc=nl_NL

Abonnementen van streaming of media diensten – Pas deze gegevens  in de account instellingen van de desbetreffende dienst aan.

Heb je een persoonlijke OV? Wijzig deze op tijd.

Een testament  Een notarieel testament dat gedeponeerd is bij het Centraal Testamenten Register (CTR)? Geef tijdig je naamswijziging door aan het CTR zodat je testament vindbaar blijft voor je nabestaanden. Deze wijziging dient zelf door te worden gegeven.

Wanneer historische gegevens worden verwijderd uit de BRP, dan werkt dat door naar de persoonslijsten van gerelateerde (ouders, (ex)partner(s) en kinderen) . Ook bij hen worden de historische gegevens verwijderd. Betrokken kunnen een verzoek indienen om dit terug te draaien.

Wat staat er in de Transgenderwet 2014?

In de Transgenderwet (wettekst zie onze pagina ‘Wet en regelgeving‘) worden niet langer medische voorwaarden gesteld aan het veranderen van je geslacht in je geboorteakte. Dat betekent dat je geen geslachtsaanpassende behandelingen hoeft te ondergaan om je juridische geslacht te laten veranderen. Ook is de gang naar de rechter niet langer nodig. Met de verklaring van één deskundige, waarvoor een beperkt aantal deskundigen in aanmerking komt, kan de transgender persoon naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente gaan. Na het overleggen van de deskundigenverklaring voert de ambtenaar van de burgerlijke stand de wijzigingen van geslacht en eventueel voornamen op de geboorteakte en het BRP door. (NB er is een wijziging van de Transgenderwet in de maak).

Deze pagina is op 31 januari 2024 bewerkt.