Rapporten

Op deze pagina staan diverse organisaties genoemd die publicaties, handreikingen, onderzoeken, verzoekschriften , gidsen, etc. ten behoeve van transgender personen hebben gepubliceerd. Op onze pagina Wet- en regelgeving vind je wet- en regelgeving en andere documenten die meer specifiek met de transgenderzorg te maken hebben en op onze pagina Wetenschap staan wetenschappelijk artikelen over transgenderzijn.

Atria

Transvisie

Movisie

Movisie brengt regelmatig publicaties uit op het LHBT gebied. Zie daarvoor de website van Movisie. Je vindt op de website van Movisie rapporten over LHBT veiligheid, eenzaamheid onder LHBT’s, LHBT beleid voor gemeenten en specifiek voor de T uit de LHBT, aandacht voor de LHBT jongeren op school etc.

 • Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen, (2017). E-learningmodule waarin hulpverleners leren welke vragen ze kunnen stellen over LHBT-gevoelens en hoe ze een gesprek kunnen aangaan.
 • Handreiking Communicatie en zichtbaarheid van lokaal LHBTI-beleid (2019), Hulpmiddel voor gemeenten voor het communiceren over en zichtbaar maken van het LHBTI-beleid naar de doelgroep en andere ontvangers. De besproken thema’s zijn: inclusief taalgebruik en het belang daarvan, gepaste communicatiekanalen en -momenten, zichtbaarheid binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
 • LHBT-beleid voor gemeenten (2018). Handreiking voor gemeenten die met gerichte inzet en activiteiten ervoor kunnen zorgen dat vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT’s afneemt en de emancipatie van LHBT’s  kunnen bevorderen zonder extra geld uit te geven.
 • Alles wat je altijd al wilde weten over Transgenders (2016). Uitgave met een stappenplan om genderdiversiteit bespreekbaar te maken voor studenten in de gezondheidszorg maatschappelijk werken de sociaal pedagogische beroepen.
 • Cursus voor LBT-vrouwen over eigen kracht en veiligheid (2014).  Cursus over eigen kracht en veiligheid voor LBT-vrouwen. De cursus bestaat uit een combinatie van technieken uit weerbaarheidscursussen, improvisatietoneel en anti-agressie cursussen.
 • De kastdeur op een kier (2015). Handreiking over mensen met een biculturele achtergrond, hun LHBTI+-gevoelens n de soms tot heftige reacties van hun omgeving, zoals mishandeling, familieverstoting en huwelijksdwang. Uit angst voor deze gevolgen leven ze vaak een dubbelleven en blijven ze onzichtbaar voor professionals op school of in de wijk.
 • Handreiking Gemeentelijk T-beleid(2013).  Handreiking voor gemeenten om meer vorm en inhoud te geven aan hun beleid voor transgenders. In 2017 heeft de stad Gent een uitgebreid rapport uitgebracht over de behoeftes van transgenders met aanbevelingen die ook in Nederland zinvol zijn
 • Jeugdsector helpt LHBTI-jongeren onvoldoende, (2014).  Artikel en rapport over jeugdhulpverlening en LHBTI-gevoelens. Bijna de helft van de professionals die met jongeren werken, ziet niet of nauwelijks dat LHBT-jongeren worstelen met hun gevoelens. Deze professionals schrikken voor het onderwerp terug en vinden het lastig om jongeren te begeleiden bij hun coming out.

Transgender Netwerk Nederland (TNN)

 • Genderdoeboek, Wegwijzer voor organisaties met richtlijnen over hoe op een correcte en genderinclusieve wijze om te gaan met transgender personen.

Gay Straight Alliance, Natuurlijk samen

 • Veilige Wijken voor LHBT’ers, 2017. Artikel en handreiking met informatie en adviezen voor gemeenten en (wijk)professionals om discriminatoir geweld gericht tegen LHBTI’s in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken.

NOC-NSF

Principle 17

 • Transgenderzorg in Nederland (feb. 2017) Rapport t.b.v. verzoekschrift met knelpunten en aanbevelingen aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Protestants Theologische Universiteit

 • Transgender, geloof en kerk, (2017). Brochure van prof. dr. Heleen Zorgdager e.a. voor kerken en en andere christelijke geloofsgemeenschappen met informatie over transgenders en tips over hoe deze te bejegenen en op te vangen.

RoSa

 • Gender in de kleuterklas, Toolkit en praktisch handvat voor kleuterleerkrachten en -opvoeders die genderbewust(er) willen lesgeven. Ook leerkrachten die op bepaalde stereotypen in de klas of op school botsen, maar niet weten hoe ze deze kunnen doorbreken of nuanceren, vinden in deze toolkit tal van bruikbare tips en lesideeën.

Rutgers

 • Dubbel kwetsbaar (2014), Onderzoek naar geweld tegen transgenders. Dit onderzoek maakt de gevolgen van seksueel geweld bij transgenders zichtbaar. Het rapport biedt concrete aanbevelingen voor het verbeteren van preventie en hulpverlening.
 • Een wereld van verschil (2014), Onderzoek naar de seksuele gezondheid van transgenders.

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

 • LHBT monitor 2018, Rapport over stand van zaken rond de leefsituatie van LHBT personen in Nederland.
 • Transgender Personen in Nederland (2017). Rapport over de situatie van transgender personen in Nederland. Relatie Transgenderwet en aanpassen geslacht en ongelijkheid transgender personen wat betreft werk, inkomen en veiligheid.
 • Worden wie je bent, het leven van Transgenders in Nederland (2012). Sociaal Cultureel Plan Burean (Saskia Keuzenkamp). Uitwerking van een enquête gehouden onder ruim 450 transgenders over situatie van transgender personen in Nederland.

Scouting Nederland

 • Rainbow ScoutingAlgemene info over lhbti scouts.
 • Infoblad transgender, Tool geeft antwoord op de meest gestelde vragen en bekijkt de situatie vanuit het perspectief van het transgender jeugdlid, de groep en de scouting in het algemeen.

Universiteit Leiden

UWV

 • Transgender werkt, (2016).Handleiding die moet bijdragen aan kennis en begrip door inzicht te geven in wat transgender inhoudt zodat transgenders het gevoel van veiligheid en waardering krijgen waar iedereen recht op heeft

Vilans, Kennisplein e.a.

 • Instrumentenbox seksuele diversiteit, (2017).Hulpmiddel voor begeleiders van licht verstandelijk beperkte cliënten met LHBT-gevoelens. In de box vind je een overzicht van instrumenten die begeleiders kunnen gebruiken bij het bespreekbaar maken en ondersteunen/begeleiden van cliënten in de bewustwording van seksuele diversiteit of genderidentiteit. Zie voor toelichtende pagina en meer informatie hier.

World Health Organisation (WHO)

 • Transgenders en HIV, (2015). Rapport over HIV in relatie tot transgenders en het gevaar dat transgenders in deze lopen.

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.