Wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina staan wetenschappelijke artikelen die vrij toegankelijk zijn op het internet. Heb je suggesties voor ons, artikelen die we nog niet hebben geplaatst, mail naar redactie@transvisie.nl. De artikelen zijn veelal in het Engels omdat Engels de voertaal is in wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek over transgender kinderen en jongeren

 • We just want the best for this child’: contestations of intersex/DSD and transgender healthcare interventions, feb 2021. Het artikel gaat over de verschillen in hoe er naar zorg voor transgender en intersekse kinderen/jongeren gekeken wordt, specifiek wat betreft medische interventies. Interview met een van de onderzoekers.
 • Mental Health and Timing of Gender-Affirming Care, okt. 2020. Dit onderzoek onder 300 kinderen toont bevestigd eerder onderzoek dat tijdige behandeling met hormoonremmers of crossekse hormonen van transgender jongeren lijdt tot minder mentale en gedrags problemen. Lees ook het artikel van Canela Lopez in Insider over dit onderzoek.
 • Gender Trends: Developments in Clinical Care for Gender Diverse Young People, aug 2020. Proefschrift over de ontwikkelingen met betrekking tot genderdiversiteit bij jongeren van Natasja van de Graaf (VU Amsterdam).
 • Similarity in transgender and cisgender children’s gender development, nov. 2019. Onderzoek door het TransYouth Project van de Universiteit van Washington Uit dit onderzoek is gebleken dat transgender jongens en meisjes dezelfde gendergevoelens hebben als hun cisgender leeftijdgenootjes. Een uitgebreide samenvatting is terug te vinden op de website van de universiteit. Veel andere onderzoeken en publicaties van TransYouth staan op hun website.
 • The experiences of gender diverse and trans childeren and youth considering and iniating medical interventoins in Canadian gender-affirming speciality clinics, aug. 2019. Canadees onderzoek toont aan dat transgender en genderdiverse jongeren en kinderen gebaat zijn bij genderbevestigende zorg.
 • Predicting Early Childhood Gender Transition,  maart 2019. Dit onderzoek van het TransYouth Project, het team van Kristina Olson toont aan dat transgender kinderen heel goed weten welke identiteit zij hebben. Een goed artikel over dit onderzoek is te vinden op de website van The Atlantic.com 
 • Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth, maart 2018 Onderzoek met als boodschap dat het gebruik van de gekozen naam bij transgender jongeren depressieve symptomen, zelfmoord gedachten en zelfmoord onder transgender jongeren vermindert.
 • Transgender kids’ brains resemble their gender identity, not their biological sexe, mei 2018. Belgisch onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen activiteit van transgender mensen meer overeen komt met die van het wensgeslacht dan van het geboorte geslacht.
 • Teach your parents and providers well, mei 2018. Kritisch Canadees artikel over de begeleiding van kinderen en oproep tot herbezinning op de gezondheid van transgender en genderdiverse kinderen, van The College of family Physicians of Canada. Het artikel staat kritische tegenover de artikelen die verschijnen over blijvende en niet blijvende genderdysfore gevoelens.
 • A Critical Commentary on Follow-Up Studies and “Desistance” Theories about Transgender and Gender-Nonconforming Children, April 2018. Kritisch wetenschappelijk artikel over de achterhaalde aanname dat zo’n 80% van de transgender kinderen als volwassenen niet meer transgender is.
 • The controversial Research on ‘Desistance’ in Transgender Youth, mei 2018. Kritisch artikel van Jon Brooks over het als dan niet blijven van transgendergevoelens bij kinderen als zij ouder worden.
 • Health and Care Utilization of Transgender and Gender Nonconforming Youth: A Population-Based Study , maart 2018. Studie onder meer dan 80.000 kinderen van 15 tot en met 17 jaar waaruit blijkt dat 2.7% van deze kinderen zich niet identificeert als jongen of meisje.
 • “Pal can just be themself”: Children in the US Respond to Annedroids’ Genderless TV Characte, 2017. Kinderen denken flexibeler over gender dan gedacht, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Tennessee Vanderbilt Universiteit. Zie ook het artikel van Holebi.info hierover
 • Supporting and Caring for transgenderchildren, sept 2016. Uitgebreide uitgave van onder andere de Amerikaanse Academie voor Kinderartsen waarin en warm pleidooi om transgender kinderen te ondersteunen en de ruimte te gunnen om ook op jonge leeftijd hun genderruimte te onderzoeken.
 • Resolution on Gender and Sexual Orientation in Children and Adolescents in Schools, 2015. Resolutie van de American Psychological Association over o.a. genderdiversiteit op scholen.
 • It Begins at 10: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around the World, okt 2017. Onderzoek dat uitwijst dat te strakke rolpatronen bijvende schade opleveren voor kinderen. Zie ook het nieuwsbericht van Nu.nl hierover.
 • Gender nonconforming youth: current perspectives, mei 2017. Artikel van Diane Ehrensaft over de drie gangbare modellen om genderkinderen te behandelen, met uitleg en kritische kanttekeningen.
 • Apples, oranges, and fruitsalad: sorting out transgender, gender expansive & gender non-binairy chrilderen and youth.  Film van Diane over de diversiteit kin uitingsvormen van transgender kinderen
 • Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities,  maart 2016. Onderzoek van  Olsen e.a. over onderzoek naar de psychische gezondheid van transgender kinderen die vroeg hun sociale transitie doormaken, in relatie tot de psychische gezondheid van gewone kinderen, gepubliceerd in het Amerikaanse Tijdschrift voor Kindergeneeskunde.
 • Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender Reassignment, okt 2014. Een Nederlands onderzoek over de effecten van de behandeling van adolescenten met puberteitsremmers De conclusie van dit onderzoek is dat de behandeling met puberteitsremmers een positief effect heeft op het welzijn van adolescenten.
 • Being safe, Being Me, een groot in 2015 gepubliceerd Canadees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van transgender jongeren met schokkende uitkomsten wat betreft het voorkomen van geweld, seksueel misbruik, sociale en psychische problemen. In Noord Ierland verscheen een vergelijkbaar onderzoek.
 • Transgender youth have typical hormone levels, juni 2015. Transgender kinderen hebben voor hun transitie normale hormoonspiegels.
 • High need for treatment of transgender youth, maart 2015.  Amerikaans onderzoek over positie effect behandeling transgender jongerenZie ook het artikel in de Cosmopolitan
 • Transgender Kids Show Consistent Gender Identity Across Measures, jan. 2015. Amerikaans onderzoek met als uitkomst dat transgender kinderen een consistent gedrag en verhaal hebben en niet in de war zijn over hun genderidentiteit.
 • Gender Dysphoria in Adolescents: Mental Health and Treatment Evaluation, nov. 2010. Engelstalig proefschrift met uitgebriede Nederlandstalige samenvatting van A.L.C de Vries.

Chirurgische ontwikkelingen

 • Baarmoedertransplantatie. In Götenburg is in 2013/2014 voor het eerst een baarmoeder getransplanteerd waarna een gezond kind is geboren. De schrijver van het artikel vraagt zich af of dit in de verdere toekomst ook mogelijkheden biedt voor vrouwen met een transgender achtergrond.
 • Penistransplantatie. In Zuid Afrika is het chirurgen in gelukt een penis te transplanteren bij een jonge man die drie jaar geleden zijn penis had verloren door een amputatie. Volgens de artsen werkt de penis naar behoren. Ook in Amerika worden penistransplantaties uitgevoerd De Volkskrant bericht daarover.
 • Chirurgisch ingrijpen bij interseksuele baby’s? Engelstalige artikel over de situatie waarbij een chirurgische ingreep is uitgevoerd.

Endocrinologische behandeling

Genetica

Hersenonderzoek

Psychologie

 • Transnormativity in the psy disciplines, nov. 2019. Kritisch artikel over de transgender normen in de psychologie en aanverwante takken van wetenschap waarop de behandeling van transgenders is gestoeld.

Welzijn en gezondheid

Seksualiteit

Transgender of Gendernonconform

Non binair

 • The Development of Standards of Care for Individuals with a Male-to-Eunuch Gender Identity Disorder, mei 2010. Artikel over transgender mensen die niet volledig in de tweedeling passen in het kader van opname in de Standards of Care.

Partners

Overig

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.