Afnemen en bewaren van geslachtscellen.

Over het afnemen en invriezen van geslachtscellen bestaan misverstanden. Er zijn zorgverzekeraars die deze behandeling voor transgender mensen afwijzen. Inmiddels heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) zich over deze kwestie uitgesproken en de behandelingen opgenomen in het ‘Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw’. ‘Indien bij vastgestelde transseksualiteit verlies van reproductieve functie zal optreden, behoren tot de te verzekeren prestaties: vitrificatie en opslag van eigen eicellen en spermacellen. Er is medische indicatie nodig. Het meest actuele overzicht is op de website van ZIN te downloaden.

In het DBC systeem staat: ‘Het verzamelen, invriezen en bewaren van semen is een te verzekeren prestatie, indien verzekerde een interventie ondergaat die gepaard gaat met het risico op subfertiliteit of infertiliteit. Dit geldt ook als bij vastgestelde transseksualiteit verlies van reproductieve functie zal optreden’. Voor transgender mannen is de regeling hetzelfde. Momenteel wordt het bewaren van geslachtscellen door de zorgverzekeraar vergoedt tot maximaal 2 jaar. Daarna kunnen de cellen langer worden bewaard, maar dan op eigen kosten. Deze kosten bedragen per jaar ca. € 126,55. Laat je wel goed informeren over de medische mogelijkheden van het gebruik van ingevroren geslachtscellen.

Nadat kunstmatige inseminatie met donorzaad (KI) niet langer zou worden vergoed, heeft de minister heeft voor het jaar 2019 bepaald dat er een tijdelijke overgangsregeling komt voor deze behandeling. Zorgverzekeraars zullen deze behandeling dit jaar nog vergoeden. Zie ook de Kamerbrief hierover. Eind 2019 heeft de minister besloten dat KI voor alle vrouwen, dus ook voor voor alleenstaande vrouwen en lesbiennes met een kinderwens vergoed blijft worden.

Hier staat een voorbeeldbrief die je zou kunnen gebruiken bij problemen over de vergoeding bij de afname van geslachtscellen. Let wel op dat je hem goed aanpast aan je eigen situatie: voorbeeldbrief-afwijzing-afnemen-invriezen-bewaren-geslachtcellen

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.