Borstvergroting.

Borstvergroting vergoed vanuit de zorgverzekering

Borstvergroting wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering als er nauwelijks of geen sprake is van borstvorming (er is geen inframammaireplooi en het klierweefsel is minder dan 1 cm, aangetoond door een echo). Denk je dat dit bij jou het geval is? Neem dan contact op met een arts.

Is deze situatie op jou van toepassing, maar heeft de zorgverzekering je aanvraag afgewezen, dan kun je bezwaar maken door onze voorbeeldbrief te gebruiken. Let op: pas deze wel aan, aan je persoonlijke omstandigheden: voorbeeldbrief-afwijzing-borstvergrotende-operatie-bij-afwezigheid-borstvorming

Borstvergroting vergoed vanuit de subsidieregeling

Als transgender vrouwen een borstvergroting willen, wordt deze operatie vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. In dat geval kunnen zij een subsidie aanvragen waarmee zij een operatie om borstprothesen te plaatsen, kunnen betalen. Vanaf 1 september 2021 mag deze subsidie ook aangevraagd worden voor andere bewezen effectieve operaties om borsten te vergroten.

Dit geeft voor transgender vrouwen meer mogelijkheden om een borstvergrotende operatie te laten uitvoeren die bij hen past. Als je meer wil weten over mogelijke operaties, neem dan contact op met een arts. Zij kunnen je informeren over de voor- en nadelen van operaties zodat je een goede afweging kan maken tussen het mogelijke resultaat en de risico’s.

Mag ik gebruik maken van de subsidie?

Om de subsidie te mogen gebruiken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat zijn:

 • Je bent ingezetene van Nederland. Dat betekent dat je langer dan 4 maanden in Nederland woont en hier bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij een gemeente.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt een recente verklaring (maximaal 2 maanden oud) van een BIG-geregistreerde arts nodig. Dit kan een huisarts of medisch specialist zijn. In die verklaring verklaart de arts het volgende:   – dat je minstens een jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag met genderbevestigende hormonen (zoals oestrogeenpleisters, -pillen, -gel) bent gestart, als onderdeel van een genderbevestigende behandeling; óf  dat er medische gronden zijn waardoor je geen genderbevestigende hormoonbehandeling kan ondergaan; óf dat je om medische redenen binnen een jaar bent gestopt met de genderbevestigende hormoonbehandeling.
 • Je hebt een verklaring van een BIG-geregistreerde arts nodig waarin deze arts aangeeft welk type operatie je gaat krijgen.
 • Je hebt niet eerder een borstvergroting ondergaan.
 • Je hebt de subsidie niet eerder ontvangen.
 • Je kan geen aanspraak maken op vergoeding voor de operatie via de zorgverzekering. Die vergoeding is er alleen wanneer er geen of nauwelijks borstgroei is. Daar is sprake van als er geen plooi onder de borst aanwezig is (ook wel ‘inframammairplooi’) en er minder dan 1 cm klierweefsel is, wat is aangetoond met een echo. Denk je dat dit bij jou het geval is of twijfel je hier over? Neem dan contact op met een arts.

Hoe groot is de subsidie?

De hoogte van de subsidie verschilt. Dat komt omdat er grote verschillen zijn in hoe duur verschillende operaties zijn. Het bedrag is:

 • € 3.830, als je operatief borstprothesen laat plaatsen.
 • € 13,720, als je een andere operatie laat doen dan het plaatsen van borstprothesen.

Waar mag ik de subsidie voor gebruiken?

De subsidie mag gebruikt worden voor elke borstvergrotende operatie die bewezen effectief is (voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’). Je kan de subsidie voor verschillende soorten operaties gebruiken, zoals het plaatsen van prothesen of een operatie waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen huid- en vetweefsel (autologe borstconstructie). Let op: deze regeling geldt dus expliciet niet voor behandelingen waarbij alleen vet verplaatsing gebeurt, ook wel lipofilling of autologe vettransplantatie (AFT) genoemd.  Overleg met een arts of een bepaalde operatie bewezen effectief is, zodat je weet of je voor de subsidie in aanmerking komt.

Ook mag de subsidie alleen voor een eerste operatie gebruikt worden. Als je al eerder een borstvergroting hebt ondergaan, mag je de subsidie daar niet voor aanvragen. Je mag het bedrag dus niet gebruiken om bijvoorbeeld prothesen te laten vervangen of wanneer je na een borstvergroting met prothesen alsnog een borstvergroting met eigen weefsel wilt ondergaan.

Waar kan ik de subsidie gebruiken?

Het is je eigen keuze waar je de operatie laat uitvoeren. Zolang je de subsidie gebruikt voor de operatie waarvoor je de subsidie hebt aangevraagd, mag je zelf bepalen waar dat gebeurt.

Wel moet je een verklaring hebben van een BIG-geregistreerde arts, waarop staat welke operatie bij jou zal worden uitgevoerd. In het BIG-register staan alleen artsen (en andere zorgverleners) die in Nederland werken. Ook als je de operatie bij een arts in het buitenland wil laten uitvoeren heb je een verklaring nodig van een BIG-geregistreerde arts om de subsidie aan te vragen.

Waar moet ik rekening bij houden bij de keuze of ik wel of geen borstvergroting met implantaten wil?

Voordat je een besluit neemt of jij wel of niet een borstvergroting met implantaten wilt, adviseren we je na te denken over de volgende aspecten:

 • kosten van de operatie;
 • risico’s die een operatie met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op ontstekingen of hersteloperaties, wanneer de eerste operatie niet helemaal goed is gegaan;
 • risico’s van borstimplantaten in je lichaam.
 • Het resultaat.

Er zijn verschillende hulpmiddelen om je te helpen bij het maken van je keuze:

 • De chirurgische bijsluiter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) over de mogelijke bijwerkingen en risico’s van (een operatie met) borstimplantaten.
 • De algemene keuzehulptool voor cosmetische ingrepen, van de rijksoverheid, die je bewust maakt van de mogelijke risico’s en je helpt om vooraf om de juiste vragen te stellen.
 • Bespreek de wens tot een borstvergroting met de hulpverlener of behandelaar die jou begeleidt of ondersteunt in jouw transitie.
 • Bespreek de wens tot een borstvergroting met anderen die zo’n operatie overwegen of hebben ondergaan. Dat kan bijvoorbeeld in onze vrouwengroep of een van de andere groepen waar vrouwen komen.

Ook kan je over deze keuze praten met een hulpverlener die jou begeleidt of ondersteunt bij jouw transitie. Bij groepen, zoals de Vrouwengroep van Transvisie, kun je hierover praten met anderen die een borstvergroting met implantaten hebben gehad of hier over nadenken.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De subsidie vraag je aan via een online formulier op de website van de DUS-I, daar staat stapsgewijs bij welke informatie ingevuld moet worden.

Voordat je het formulier kunt invullen heb je drie documenten nodig:

 • Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Dit vraag je (online) aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.
 • Kopie van een recent bankafschrift of van je geldige bankpas. Dit is om zeker te weten dat de subsidie op jouw bankrekening wordt gestort. Je mag ervoor kiezen om op de kopie van het bankafschrift of de bankpas de persoonsgegevens van anderen, als je partner, zwart te maken. Dat geldt ook voor je banksaldo. Je naam, adresgegevens en bankrekeningnummer moeten wel zichtbaar zijn.
 • Formulier met de verklaring van je hormoonarts dat je aan de voorwaarden (zie hierboven onder ‘Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie?’) voldoet. Voor de verklaring moet je het formulier van DUS-I gebruiken, dat staat op de website van DUS-I.

Wanneer ontvang ik de subsidie?

Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvang je binnen 13 weken het subsidiebedrag. De operatie moet dan binnen een jaar plaatsvinden.

Wanneer is de subsidie definitief?

Op het moment dat je het subsidiebedrag ontvangt staat vast dat je aan alle voorwaarden voldoet, behalve de voorwaarde dat je de operatie binnen 1 jaar ondergaat. De subsidie wordt na één jaar en 22 weken definitief vastgesteld. Hiervan krijg je een brief. Soms wordt eerst via een steekproef gecontroleerd of je de subsidie ook echt voor de operatie hebt gebruikt.

Hoe moet ik bewijzen dat ik de subsidie heb besteed aan de operatie?

Je moet een factuur of nota van de operatie kunnen tonen. Als je dat niet kunt, zal je het bedrag van de subsidie terug moeten betalen.

Wat moet ik doen als ik de subsidie heb ontvangen maar de borstvergroting niet meer wil, of niet binnen een jaar kan laten uitvoeren?

Als de operatie niet binnen dat jaar plaatsvindt moet je de subsidie terug betalen. Je kunt bij DUS-I om uitstel vragen.

Als je de operatie helemaal niet meer wilt laten uitvoeren moet je de subsidie natuurlijk terugbetalen. Neem hiervoor contact op met DUS-I.

Wat moet ik doen als ik na de operatie een complicatie krijg, of niet tevreden ben?

Het kan zijn dat je na de operatie complicaties hebt of niet tevreden bent met het resultaat. Dan kan nazorg of een tweede operatie nodig zijn. Dit kan extra kosten met zich mee brengen. Hiervoor kun je geen extra subsidie krijgen. Deze kosten zul je dus zelf moeten betalen.

Als het medisch noodzakelijk is om de borstimplantaten te verwijderen, vallen deze kosten onder de zorgverzekering. Het plaatsen van nieuwe implantaten wordt niet vergoed door de zorgverzekering, er kan ook geen beroep gedaan worden op deze subsidieregeling.

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.