Pruik.

Haarwerk wordt voor transgender vrouwen vergoed uit de basisverzekering. Er is een limiet per jaar, analoog aan hoe dat bij brillen gaat. De maximumbedragen kunnen variëren per verzekeringsproduct. Wat in beginsel niet vergoed wordt, is een haartransplantatie. In het CVZ standpunt over vergoeding van transzorg (27 maart 2007) staat dit ook zo beschreven.

Als er medische reden is dat een haarwerk niet kan (contra-indicatie) dan kán haartransplantatie dus geïndiceerd zijn en vergoed worden. Dit is recent ook weer met zoveel woorden gezegd in een uitspraak van de SKGZ (geschillencommissie): https://www.kpzv.nl/document/9beec7f8-c0e9-4fe5-8b02-071a96324182

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) (voorheen het College van Zorgverzekeringen (CVZ)) heeft het standpunt ingenomen dat, onder voorwaarden, een pruik al vóór de genitale operatie vergoed moet worden vanuit de basisverzekering. De voorwaarden die het ZIN noemt, zijn: diagnose transseksualiteit, mannelijke kaalheid bij iemand die als vrouw leeft en maximum vergoeding (in de basisverzekering) van € 443,- (prijspeil 2020). Let op: bij vrijwel alle verzekeraars is een toestemming vooraf vereist. Als je een aanvullende verzekering hebt is soms een duurdere pruik mogelijk.

Op ZorgWijzer is een pagina gepubliceerd met de vergoedingen voor pruiken (haarprothese) vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering. Het overzicht met aanvullende vergoedingen wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de premies en voorwaarden actueel blijven. Ook worden de mogelijkheden die de basisverzekering biedt nader uitgelegd.

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.