Vergoeding van medische behandelingen in een ander Europees land.

In het kader van een vrije, open economie met een vrij verkeer van goederen en diensten hebben EU-burgers recht op gezondheidszorg in elk EU-land en op de vergoeding van de kosten daarvan door hun eigen land. In alle Europese landen geldt de ‘Richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg’. Deze richtlijn bepaalt dat een patient die voor medische zorg naar een andere EU-lidstaat gaat, dezelfde rechten, plichten en behandeling krijgt als de burger van het land waar zij worden behandeld. De richtlijn legt verder ieder land de verplichting op om Nationale Contactpunten in te richten, waar patiënten informatie kunnen inwinnen over onder meer de kosten en de kwaliteit van zorg in de gehele EU. De informatiepunten zijn te vinden op de website Grensoverschrijdende zorg van de Europese Commissie. Deze richtlijn is in alle talen te vinden op de Eur Lex website van de EU.

  • Informatie over grensoverschrijdende zorg is te vinden op de website van het CAK.
  • Informatie voor mensen die in het buitenland behandeld willen worden is te vinden op de website van het CAK.
  • Informatie voor mensen vanuit een ander Europees land die in Nederland behandeld willen worden,  staat op de website van het CAK
  • Nadere informatie is te vinden bij Europa Decentraal.

Was de informatie op deze pagina nuttig?

Dagelijks staan meer dan 100 transvisie vrijwilligers belangeloos klaar voor onze doelgroep. Via onze contactgroepen, individuele gesprekken, infopunt, voorlichting maar ook via onze belangenbehartiging. Met jouw donatie kunnen wij nog meer betekenen voor onze doelgroep en transgenderzorg sneller toegankelijker maken.