Informatie

Deskundigheidsverklaring

Wat is een deskundigenverklaring en hoe krijg ik die?

Wat is een deskundigenverklaring?

Een deskundigenverklaring is een papier dat zegt dat je transgender bent. Je hebt deze nodig om je geslacht te laten veranderen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wie kan een deskundigenverklaring afgeven?

Alleen deskundigen die zijn aangewezen door de overheid kunnen een deskundigenverklaring afgeven. Deskundigen zijn medici en psychologen die een speciale training hebben gevolgd.

Waar vind ik een deskundige?

Je kunt een deskundige vinden in een behandelcentrum of gendercentrum. Sommige deskundigen geven alleen een verklaring af aan personen die zijzelf in behandeling hebben.

Hoe werkt een deskundigenverklaring?

De deskundige bespreekt met je of je transgender bent. Hij of zij kijkt dan naar feiten en omstandigheden die dit bevestigen. Als de deskundige vindt dat je transgender bent, geeft hij of zij de deskundigenverklaring af.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De rijksoverheid heeft een informatieblad over deskundigenverklaringen uitgegeven.

Hoe vraag ik een deskundigenverklaring aan?

Stap 1: Zoek een deskundige

Zoek een deskundige die een deskundigenverklaring mag afgeven. Je kunt hiervoor het BIG-register raadplegen of contact opnemen met een behandelcentrum of gendercentrum in je eigen regio.

Stap 2: Vraag de deskundigenverklaring aan

De manier waarop je een deskundigenverklaring aanvraagt, verschilt per deskundige. Bij sommige deskundigen kun je de verklaring online aanvragen, bij anderen moet je een aanvraagformulier invullen en opsturen.

Stap 3: Maak een afspraak met de deskundige

Na het aanvragen van de deskundigenverklaring, maak je een afspraak met de deskundige. Tijdens dit gesprek bespreekt de deskundige met je of je transgender bent.

Stap 4: Ontvang de deskundigenverklaring

Als de deskundige vindt dat je transgender bent, geeft hij of zij de deskundigenverklaring af. De verklaring wordt naar je toegestuurd.

Wat kost een deskundigheidsverklaring?

De kosten van een deskundigenverklaring zijn €65. Dit is de prijs die je betaalt aan de deskundige die de verklaring af geeft.

Als je de aanvraag doet bij een organisatie waar je niet in behandeling bent, kunnen er extra kosten bijkomen. Deze kosten variëren van €100 tot €250. Deze kosten zijn bijvoorbeeld voor een beoordelingsgesprek.

Het is daarom altijd goed om bij verschillende organisaties navraag te doen naar de kosten. Het is meestal goedkoper om de verklaring aan te vragen bij de organisatie waar je in behandeling bent (geweest).

De kosten van de deskundigenverklaring worden niet vergoed door de zorgverzekering. In bepaalde gevallen (laag inkomen) kan de gemeente Bijzondere Bijstand verstrekken om de kosten te dekken.

Deze pagina is op 8 september 2023 bewerkt.