Informatie

Kan ik mijn diploma's wijzigen?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) levert op verzoek vervangende documenten voor reeds behaalde diploma’s. DUO heeft hierover goede informatie op haar website staan. Diploma’s van het MBO, HBO en WO moeten over het algemeen worden gewijzigd bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven. Indien je naam is gewijzigd als gevolg van een geslachtsaanpassing dan worden deze documenten gratisverstrekt door DUO. Ervaar je problemen dan kun je overwegen contact op te nemen met een van de antidiscriminatiebureaus. Deze kunnen onder meer bemiddelen bij opleidingsinstituten.

 

Een MBO diploma kun je laten aanpassen/vervangen bij de opleiding waar je dat diploma hebt behaald. Daar kan men er moeilijk over doen, omdat de school van mening is dat ze dit niet zouden mogen doen. In principe is dat ook zo, om fraude te voorkomen. Echter voor transgenders is een uitzondering gemaakt. De toenmalig minister van OCW (Marja van Bijsterveldt) heeft een brief gestuurd naar alle MBO opleidingen, dat zij transgender personen een passend vervangend getuigschrift/diploma moeten verstrekken. Om fraude te voorkomen wordt het oude diploma dan ingenomen.

 

In de Memorie van Toelichting op Transgenderwet onder 4.2. staat een passage over het wijzigen van de naam van transgender mensen op onderwijsdiploma’s. Ook het College voor de Rechten van de Mens besteedt op haar website aandacht aan dit onderwerp. Daaruit blijkt dat opleidingen verplicht zijn, voor zover men hiervoor niet terecht kan bij DUO, transgender mensen een vervangend diploma te verstrekken.

Deze pagina is op 8 september 2023 bewerkt.