Informatie

familierechtelijke gevolgen.

Wat zijn de familierechtelijke gevolgen voor verwanten als ouders, eerdere partner of echtgenoot en kinderen vanaf 16 jaar?

Gemeenten zijn verplicht jouw veranderingen in de BRP formeel doorgeven aan je naaste verwanten, zoals: ouders, partners, ex-partners en kinderen. Jouw wijzigingen hebben ook gevolgen voor hun. Niet alle gemeentes doen dat, of doen dat direct.

 

De wijziging van het geslacht en de naam van een transgender persoon op de geboorteakte en in de BRP werkt automatisch door naar verwanten en hun eigen registratie. Voorbeeld een ex-partner, oorspronkelijk getrouwd met een man, staat na wijziging geregistreerd als partner van een vrouw. Een vader van een dochter staat nu geregistreerd als vader van een zoon. Daarom wordt een verwant van een transgender persoon, of deze dat nou wil of niet, op de hoogte gebracht van een wijziging van het geslacht van deze transgender persoon. Voor deze mededeling staat in de wet geen termijn genoemd. Iedere gemeente gaat hier anders mee om.

 

Indien een verwant de doorgevoerde wijziging in zijn eigen persoonsgegevens niet wenst, kan deze op basis van de Wet BRP artikel 2.57, lid 4 verzoeken in zijn/haar persoonsgegevens deze wijzigingen ongedaan te maken. Hierbij moet dus wel onderscheid worden gemaakt tussen de burgerlijke stand en de BRP. Bij de burgerlijke stand wordt de geboorteakte van de betrokken transgender persoon aangepast. Die aanpassing wordt automatisch doorgegeven aan de BRP. Dat betreft zowel de gegevens van de betrokken transgender persoon, als de gegevens van de verwanten. Alléén de aanpassing van de gegevens van deze verwant kan op verzoek van een verwant worden teruggedraaid. Dit verzoek laat de wijziging van de transgender persoon verder onaangetast.

Wat zijn de familierechtelijke gevolgen bij een bestaand huwelijk en kinderen?

In de wet is een artikel opgenomen dat bepaalt dat, de op het moment van wijziging van geslacht en namen, de bestaande familierechtelijke betrekkingen, zoals huwelijk en kinderen en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen, niet veranderen.

Wat als een transgender man een kind krijgt of een transgender vrouw een kind verwekt?

Wat zegt de wet over de situatie dat een transgender man een kind baart? Juridisch gezien is de man de moeder. De wet gaat uit van het principe dat degene die een kind baart automatisch de moeder is. Als een transgender man een kind baart en een relatie heeft met een vrouw, is juridisch gezien sprake van lesbisch ouderschap.

Wat zegt de wet over de situatie dat een transgender vrouw een kind verwekt? Juridisch gezien kan zij de juridische moeder van het kind worden (erkennen of adopteren), maar zal juridisch nooit als vader worden gezien. Stilzwijgend wordt de gewijzigde geslachtsregistratie gevolgd.

 

Deze pagina is op 2 april 2024 bewerkt.