Onze organisatie

ANBI-Status

De financiële middelen van Transvisie bestaan uit: een subsidie van het fonds PGO (ministerie van VWS), donaties van donateurs en tegenprestaties voor de levering van producten en diensten.

Transvisie heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Gegevens over de ANBI-status:

NaamStichting Transvisie centrum voor genderdiversiteit, h.o.d.n. Transvisie
RSIN (Fiscaalnummer)822264031
Nummer KvK34388374
BestuurZie onder Besturing en Bestuur
BeloningsbeleidAlle werkzaamheden worden uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers
BeleidsplanZie onder Jaarplannen
DoelstellingBehartigen van de belangen van personen met een afwijkende genderidentiteit en hun naasten
VerslagleggingZie onder Jaarverslagen
Financiële verantwoordingZie onder jaarverslagen
 

De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel Transvisie, als voor haar vrijwilligers en donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI status, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ze hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ze betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bv. als Transvisie is opgenomen in een testament). Een vrijwilliger of donateur die een gift of donatie aan Transvisie doet kan deze meestal aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Deze pagina is op 3 maart 2024 bewerkt.