Bezwaar indienen tegen onterechte declaraties Stepwork.

Beste ex-cliënt van Stepwork,

Diverse personen hebben contact gezocht met Transvisie omdat zij in hun ogen onterechte declaraties van Stepwork hebben ontvangen. Stepwork is inmiddels failliet, zie de andere info op onze website.

Voor zover wij kunnen nagaan is er het volgende aan de hand. Stepwork had niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Voor personen met een restitutie-polis heeft dat weinig consequenties: de zorgverzekeraar vergoedt in principe de kosten. Maar voor personen met een natura-polis (of elke polis die geen restitutie-polis is) heeft dat als gevolg dat de zorgverzekeraar de zorgkosten niet volledig hoeft te vergoeden. Een gedeelte blijft dan voor eigen rekening. Dan zou je dat als cliënt zelf moeten betalen.

Wij denken dat je echter niet hoeft te betalen! Stepwork heeft namelijk een toezegging gedaan aan cliënten dat ze geen declaraties zouden sturen als die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Een ex-werknemer van Stepwork bevestigt dat. (Zie bijlage 1) Stepwork heeft zich dus niet gehouden aan de afspraken.

We raden je daarom aan niet te betalen en bezwaar te maken. Wij geven je een tweetal voorbeeldbrieven hiervoor. Als Stepwork het er onverhoopt niet bij zouden laten zetten dan zou je kunnen overwegen een advocaat te vragen om namens jou de zaak verder op te pakken. Overigens biedt soms een rechtsbijstandverzekering of een rechtsbijstand-service van een vakbond hiervoor dekking.

Zelf zullen we de curator van Stepwork over deze zaak aanschrijven. In bijlage 2 voorbeeldbrieven en een kopie van ons bericht aan de curator.

Transvisie heeft helaas niet de menskracht om individuele ondersteuning te bieden, wel blijven we graag op de hoogte van de problemen en reacties van Stepwork, zodat we de belangen kunnen behartigen voor groepen personen.