Op 27 juni 2024 vindt in Amsterdam een conferentie plaats met de titel “Naar niet-medische benaderingen in de zorg voor minderjarigen met genderdysforie: internationale en interdisciplinaire perspectieven.” De titel is echter misleidend: de focus van de conferentie ligt op een kritische evaluatie van de Nederlandse transgenderzorg voor kinderen en jongeren.

Controverse
De conferentie is controversieel vanwege de kritische houding van de organisatoren ten opzichte van transgenderzorg, met name met betrekking tot puberteitsremmers. De drie buitenlandse sprekers staan bekend om hun ongefundeerde kritiek op het Nederlandse protocol en de internationale richtlijn voor transgenderzorg “Standards of Care 8”.

Ondanks de kritische insteek, zullen een aantal Nederlandse zorgprofessionals inhoudelijk bijdragen aan de dag. Zij willen benadrukken dat de huidige transgenderzorg voor jongeren in Nederland van hoog niveau en verantwoord is. De vraag is echter of deze boodschap gehoord zal worden gezien de opzet van de conferentie.

Belangenbehartiging
Wij hebben onze zorgen geuit over het gebrek aan een evenwichtige discussie voorafgaand aan de conferentie. Andere transorganisaties boycoten de conferentie vanwege de controversiële aard van het onderwerp. Transvisie heeft echter besloten om als toehoorder aanwezig te zijn om te kunnen beoordelen wat er wordt gezegd en om de belangen van transgender jongeren te behartigen.

Rol van Transvisie
Tijdens de conferentie zullen wij Transvisie geen inhoudelijke bijdragen leveren. Wij zullen de lezingen en discussies volgen en contact zoeken met mensen die openstaan voor een open dialoog. Zoals van Transvisie mag worden verwacht, zullen wij opkomen voor de belangen van transgender jongeren, met name hun recht op toegang tot kwalitatief goede zorg, inclusief puberteitsremmers. Na afloop van de conferentie zal Transvisie verslag uitbrengen van haar bevindingen.