Debat in de Tweede Kamer over problemen in de transgenderzorg

Op 18 juni 2019 is er in de Tweede Kamer een debat met de minister geweest over de problemen in de transgenderzorg; Diverse Kamerfracties hadden hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister. De minister heeft deze vragen schriftelijk beantwoord, zie de brief van de minister van 7 juni 2019. Tijdens het debat op 18 juni zijn vijf moties ingediend door D66, Groen Links, SP en PVDA

Motie van Bergkamp (D66) cs. over onderzoek naar de transgenderzorg op de lange termijn

Motie van Bergkamp (D66) cs. periodieke informatie over wachttijden en wachtlijsten

Motie van van Gerwen (SP) over optreden van de NZA bij budgetplafonds in de transgenderzorg

Motie van Ellemeet (GL) over kennis over endocrinologische zorg

Motie van Ploumen (PVDA en Bergkamp (D66) over een tijdige hormonale behandeling voor pubers en adolescenten

Volgende week dinsdag 25 juni 2019 wordt over deze moties in de Tweede Kamer gestemd.

(live een debat klik op deze link)

 

Transvisie en TNN hebben op 18 juni diverse Kamerfracties op de hoogte gesteld van wat Transvisie en TNN van de minister vragen:

1. Aansporen van verzekeraars om niet zo terughoudend te zijn in het extra zorg inkopen, ook zonder NL zorgstandaard, er bestaat immers een internationale standaard (Standards of Care WPATH) waarin de belangrijkste dingen zijn geregeld.

2. Verzekeraars de ruimte te geven om de totale transgenderzorg kosten te laten stijgen Het is niet reëel te verwachte dat zo’n enorme toename in de vraag kan worden opgelost met alleen efficiëntere zorg. Echter het kabinet heeft vorig jaar besloten dat de kosten voor o.a. medisch specialistische zorg met niet meer dan 8% mogen groeien tot 2022. Dat maakt het lastig voor verzekeraars in deze.