DECENTRALISATIE HORMOONVERSTREKKING

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft brandbrief naar het VUmc gestuurd. Nu de wachttijden bij de endocrinologie erg oplopen wordt het VUmc opgeroepen de endocrinologische zorg acuut te decentraliseren naar bv. de reguliere ziekenhuizen of zelfs de huisartsen. Deze brief is in cc. gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de cliëntenraad van het VUmc. Het ministerie reageerde direct door twee bestuursleden uit te nodigen voor overleg. Hoewel de inkoop van zorg een zaak van de zorgverzekeraars is, wilde het ministerie de brief toegelicht krijgen, omdat zij heel andere geluiden horen van het VUmc zelf. Geïnteresseerd in de brief. Download de brief decentralisatie hormonen. Het VUmc heeft nog niet gereageerd. Een van de zorgverzekeraars wil wachten tot de Somatische zorgstandaard gereed is (dat kan nog wel een tot twee jaar duren).