Doe mee aan het onderzoek naar huiselijk geweld en trans personen

Overgenomen van de website www.transgenderinfo.nl 

Onderzoek onder transgender personen laat zien dat zij veel vaker met structureel huiselijk geweld te maken krijgen dan wordt waargenomen in de brede bevolking en in andere risicogroepen (*1).

Behoort u tot deze groep omdat u in het verleden huiselijk geweld of kindermishandeling hebt meegemaakt? Dan zijn de onderzoekers geïnteresseerd in uw ervaringen met het zoeken naar hulp. Dit omdat er uit onderzoek blijkt dat er een grote discrepantie is onder transgender personen tussen het meemaken van geweld en het zoeken naar hulp en/of aangifte of melding hiervan. De onderzoekers willen graag weten waarom, zodat met die kennis kan worden gekomen komen tot een (meer) sluitende aanpak van hulp bij structureel geweld. Daarvoor is inzicht nodig in de ervaringen van mensen zoals u!

Opzet project

In dit project werken de Gemeente AmsterdamGemeente Den HaagTransgender Netwerk NederlandAtria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, en de Universiteit van Amsterdam samen om het zorgaanbod beter aan te laten sluiten op de zorgbehoefte van transgender personen.

Deelname aan het onderzoek

Voor dit onderzoek worden mensen geïnterviewd die zich identificeren als transgender, en die in het verleden kindermishandeling of huiselijk geweld hebben ervaren. Interviews worden anoniem verwerkt en kunnen worden afgenomen op locatie of via beeldbellen.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Behoort u tot de doelgroep voor dit onderzoek, dan zouden de onderzoekers u graag u interviewen. Het gaat om een eenmalig interview dat ongeveer 1 tot maximaal 1,5 uur duurt. Het interview kan thuis plaatsvinden, op locatie bij Atria (Vijzelgracht 20, Amsterdam), op de campus van de Universiteit van Amsterdam (Roeterseilandcomplex) of via beeldbellen. Als u een suggestie heeft voor een andere locatie kan dat natuurlijk ook. Het interview wordt met een voicerecorder opgenomen zodat het achteraf kan worden uitgeschreven en wordt daarna vernietigd. Voordat het interview begint vragen degene die het interview afneemt u – conform de Ethische richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek – om een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Het onderzoeksprotocol is goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam [2020-CDE-12689]. De onderzoekers werken hierbij volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid inzake het coronavirus. Indien de dan geldende richtlijnen geen interviews op locatie toelaten, vinden de interviews uitsluitend plaats via beeldbellen.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. De onderzoeksgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan anderen dan de onderzoekers die aan het onderzoek verbonden zijn.

Vrijwilligheid

Uiteraard is de keuze om mee te doen geheel aan u en is deze geheel vrijwillig. Ook als u meedoet aan het onderzoek, maar gedurende het interview besluit uw medewerking te staken, kunt u dit zonder gevolgen doen. Uw gegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de onderzoekers en vernietigd.

Wat te doen bij klachten

Dit onderzoek is voorgelegd en goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Mocht u achteraf klachten hebben over dit onderzoek dan kunt u zich wenden tot dr. E. Brummelman (e.brummelman@uva.nl) die lid is van de Commissie Ethiek van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Nadere inlichtingen

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot Prof. dr. Henny Bos (h.m.w.bos@uva.nl) of dr. W. Krebbekx, (w.krebbekx@atria.nl)

Wanneer u mee wilt doen

Hopelijk bent u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek. Indien dit het geval is, dan verzoeken de onderzoekers u om contact met hun op te nemen door een email te sturen naar Willemijn Krebbekx: w.krebbekx@atria.nl . Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor het interview.

*1): Van Beusekom, G. & Kuyper, L. (2018). LHBT-monitor 2018. De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; Van Oosterhout, E. (2018). Overal op je hoede. Geweld tegen transgender personen in Nederland. Amsterdam: Transgender Netwerk Nederland.