Hoe wil je doneren?

Onze ANBI-status

De ANBI-status heeft in de praktijk een aantal voordelen voor zowel Transvisie als haar vrijwilligers en donateurs. Organisaties voor goede doelen, met een ANBI-status, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ze hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ze betalen geen erfbelasting over ontvangen erfenissen (bijvoorbeeld als Transvisie is opgenomen in een testament). Een vrijwilliger of donateur die een gift of donatie aan Transvisie doet kan deze meestal aftrekken van de inkomstenbelasting.