Dossier: Algemene informatie over Stepwork en overname door GHC.

Na het faillissement van Stepwork en de overname van cliënten en wachtenden door de nieuwe zorgaanbieder
GHC verkeren een groot aantal transpersonen in onzekerheid. Ze hebben veel vragen en zorgen over
hun behandeling en hun wachttijden. De redactie heeft informatie verzameld uit openbare bronnen en die zo
objectief mogelijk samengevat. Deze informatie kan de betrokken trans personen helpen om goed onderbouwde
keuzes maken over het toekomstige zorgtraject.

Lees het ons dossier hieronder: