Een contract met zorgverzekeraars, hoe pakt PsyTrans dit aan?

Eva-Marijn Stegemann is GZ-psycholoog en praktijkhouder van PsyTrans, een genderzorgaanbieder met twee locaties in Nederland. PsyTrans heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars. Dit zorgt voor veel ademruimte, zegt Stegemann. Je merkt als zorgaanbieder dat het zorgprestatiemodel niet past bij de zorg die wij bieden. Naast het consult komt er veel meer kijken bij een behandeling in de genderzorg. Die tijd en kosten passen niet in het budget als we contracten met zorgverzekeraars aan gaan. Door on gecontracteerd te werken hebben we per consult wat meer inkomsten, waarmee we alle niet-betaalde tijd kunnen dekken. Daarnaast werkt de zorgverzekeraar met omzetplafonds. Dat betekent dat je per zorgverzekeraar maar een vooraf bepaald aantal mensen van die zorgverzekeraar mag helpen. Het kan zijn dat je halverwege het jaar bijvoorbeeld aan de max zit, waardoor je dan tegen mensen moet zeggen van zorgverzekeraar X dat je ze helaas niet verder kan helpen, ondanks dat ze op de aanmeldlijst staan. Dat vind ik ethisch onverantwoord; mensen die soms al jaren elders op een wachtlijst staan, hoop hebben om te kunnen starten bij PsyTrans, dan weer de deur moeten wijzen. Dat gaan we gewoon niet doen. Mocht je onverhoopt mensen behandelen bij zorgverzekeraar X als je al boven je max bent, kan het zijn dat je als zorgaanbieder aan het einde van het jaar duizenden euro’s terugbetalen omdat je “te veel” zorg heb geleverd. Heb hebben van contracten is voor ons dus geen enkel voordeel.

Wat je de client wel of niet mag bieden, is afhankelijk van het zorgprestatiemodel, budgetplafonds (voor gecontracteerden) en de eigen regels van de zorgverzekeraar (deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen). Goede zorg mag niet worden begrensd door de verzekeraar. De onnodig ingewikkelde administratie, onderhandelingsgesprekken en het gedoe met kosten waren voor ons genoeg redenen om niet in zee te gaan met de zorgverzekeraars. Wij houden ons uiteraard aan alle wettelijke regels, maar het opgelegd krijgen van nog meer regels beknelt ons in de uitvoer van de zorg. Wij meten de kwaliteit van zorg ook vooral door te kijken naar de tevredenheid van de cliënt. Overigens is onze manier van werken ook als positief en kwalitatief goed ervaren door de inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd. Dit valt ook terug te lezen in hun openbare rapport.

Eerder droeg Stegemann een plan aan bij de Kwartiermaker om met een pilot te werken aan een vervanger voor het huidig zorgprestatiemodel. Helaas, maar niet onverwacht kreeg ze te horen dat de zorgverzekeraars de voorkeur geven aan gecontracteerde zorgaanbieders en het algemene belang niet zou dienen. Er wordt erkend dat het zorgprestatiemodel knelt, maar dat opnieuw het maken van specifiek spraken met een individuele zorgaanbieder het algemene belang niet dient. Stegemann weet uit eigen ervaring dat dit antwoord ver van de waarheid afligt. Het valt Stegemann ook op dat mensen zich snel bang laten maken door “niet worden vergoed”. Feitelijk wordt de zorg bij PsyTrans vergoed uit de basisverzekering, afhankelijk van polis en zorgverzekeraar is dit tussen de 60 en 80 procent. Als je dat gaat omrekenen naar hoeveel dat in werkelijkheid in geld is, kom je op een paar honderd euro per jaar. Dat is natuurlijk best een bedrag, maar Stegemann denkt dat we moeten gaan omdenken en de afhankelijkheid van zorgverzekeraars moeten verminderen. Misschien betekent dat een paar keer minder uit eten, of een keer geen vakantie of minder lang. Mensen kunnen zelf controle terugpakken, de regels voor vergoeding van de zorg gaat komende jaren echt niet veranderen. We moeten stoppen met tijd en energie te verspillen door aan dit dode paard te trekken, en deze tijd en energie stoppen in iemand zijn eigen transitie.