EPILATIE MOET OOK WORDEN VERGOED BIJ OPERATIE IN HET BUITENLAND

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland heeft opnieuw een procedure gewonnen voor een cliënte, nu over permanente ontharing van het genitale gebied.

Het gaat om een transvrouw die de behandeling ondergaat in Gent. Het feit dat zij in het buitenland onder behandeling is zorgde voor problemen. In Nederland wordt gewerkt met het zogenaamde DBC-systeem. De volledige behandeling ten behoeve van de vaginaplastiek valt onder de betreffende DBC (dus ook de ontharing van het genitale gebied). In het buitenland wordt niet met DBC’s gewerkt, dus ontstaat er regelmatig discussie.

In de eerste procedure die ADB Zeeland heeft gevoerd ging het om het invriezen van haar zaadcellen. De zorgverzekeraar weigerde de betreffende transvrouw deze kosten te vergoeden. Hierover heeft ADB Zeeland de handen ineen geslagen met Transgender Netwerk Nederland. Het resultaat was dat de ongelijke behandeling werd weggenomen dankzij ingrijpen van het Zorginstituut. Meer hierover leest u op http://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/nieuws-agenda/nieuws/ongelijke-behandeling-van-transvrouwen-met-kinderwens-aangepakt

Deze keer ging het geschil over de vraag of de kosten van het permanent epileren van de schaamstreek bij een behandelaar vergoed werden uit de basisverzekering, nu de geslachtsaanpassende operatie werd uitgevoerd in Gent. Lang heeft de zorgverzekeraar geweigerd om deze kosten te vergoeden. Daarop heeft het ADB Zeeland samen met de transvrouw een geschillenprocedure via de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, SKGZ in gang gezet. Deze commissie geeft bindende adviezen aan zorgverzekeraars. Om die reden kunnen alle transpersonen die (een deel van) hun behandeling in het buitenland ondergaan rechten ontlenen aan deze bindende uitspraak. Het bindend advies is dat de zorgverzekeraar deze kosten dient te vergoeden.

Nogmaals, deze uitspraak heeft betrekking op hen die in het buitenland de behandeling (geslachtsaanpassende operatie) ondergaan.

In Nederland worden de kosten van de permanente ontharing van de schaamstreek vergoed vanuit de vergoeding die de zorgverlener krijgt ten behoeve van de geslacht corrigerende ingreep (DBC).

Op basis van dit bindend advies moet de zorgverzekeraar deze zorg vergoeden op basis van het toepasselijke WMG tarief = marktconforme tarief. Alle kosten moeten worden vergoed door de zorgverzekeraar voor zover het totaal van deze kosten het DBC tarief niet te boven gaat. Zie voor de volledige uitspraak:

epilatie schaamstreek bindend-advies-gcz7-februari-2017skgz2017015741