Laat de tekst voorlezen
Getting your Trinity Audio player ready...

Evaluatie bevestigt behoefte aan betere richtlijn voor transgenderzorg

Een uitgebreide evaluatie laat zien op welke punten de huidige standaard voor genderbevestigende zorg in Nederland beter kan. De belangenorganisaties, Transvisie en Transgender Netwerk, zijn blij met de aanbevelingen. Zij roepen andere partijen in de transgenderzorg op om samen voortvarend aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn. “Trans personen wachten al jaren op genderbevestigende zorg die hun autonomie versterkt en hun bestaan normaliseert,” stelt Aafke Uilhoorn, bestuurslid van Transgender Netwerk.  

De mensen die aankloppen voor genderbevestigende zorg moeten centraal blijven staan, hun kritiekpunten zijn de sleutel naar betere zorg

Behandelaars werken in Nederland op basis van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. In 2018 verscheen de huidige kwaliteitsstandaard Transgenderzorg-Somatisch. Deze eerste kwaliteitsstandaard voor genderbevestigende zorg opende de deur naar noodzakelijke uitbreiding van het zorgaanbod buiten het Amsterdam UMC en UMC Groningen.  

De voortdurende ontwikkelingen in onderzoek en zorgpraktijk waren direct aanleiding om niet te lang te wachten met verdere verbetering van deze standaard. Het opleveren van de evaluatie valt daarom samen met de start van de herziening van deze standaard, die na afronding als richtlijn moet worden. De evaluatie van de huidige standaard biedt tal van waardevolle aanbevelingen om deze richtlijn en daarmee dus de genderbevestigende zorg te verbeteren. 

De huidige standaard schiet tekort als het gaat om goede zorg voor non-binaire trans mensen, maar ook voor andere groepen zoals transgender asielzoekers en trans mensen met een licht verstandelijke beperking. De nieuwe richtlijn beveelt aan om duidelijk te maken hoe behandelaren ook aan hen de beste zorg en begeleiding kunnen geven. 

Het evaluatierapport toont ook dat de psychosociale ondersteuning van trans mensen stukken beter kan. Jarenlang staan trans mensen in Nederland op de wachtlijst zonder vrijwel enige hulp. Zorgverleners werken langs elkaar heen en nemen elkaars indicaties niet over. Transvisie en Transgender Netwerk onderstrepen de aanbeveling dat de nieuwe richtlijn aandacht besteed voor de juiste zorg op de juiste plaats: welke zorg moet geboden worden vanuit gespecialiseerde gendercentra of regioziekenhuizen? En welke zorg kan worden geleverd door huisartsen en reguliere GGZ?   

Ook komt het Kennisinstituut medisch specialisten met een lijst van nieuw wetenschappelijk onderzoek en internationale richtlijnen, zoals de zorgvuldige tot stand gekomen Standards of Care 8 van de WPATH, die meegenomen worden in de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn. Waar onderzoek nog niet volledig is, dienen behandelaren met adviezen geholpen te worden hoe zij wel de beste zorg kunnen bieden. Richtlijnen baseren zich altijd op een combinatie van wetenschappelijk bewijs, klinische praktijkervaring en patiënte input. Aanvullend onderzoek is hard nodig, tegelijkertijd kunnen trans mensen en zorgverleners niet decennia wachten op cruciale zorg omdat nog niet alle onderzoeksresultaten bekend zijn.  

Wij hebben er vertrouwen in dat het pakket aan aanbevelingen leidt tot betere zorg voor trans mensen en beter onderzoek ernaar. Als belangenorganisaties vinden wij het van groot belang dat de wens van het individu in wat voor zorg hij/zij/hen ontvangt centraler komt te staan in een nieuwe richtlijn. Daar willen wij samen met het zorgveld voortvarend mee aan de slag

Dit is een gezamelijk nieuwsbericht door Transgender Netwerk en Transvisie.