Verslag van het gesprek met minister van Ark

VAN ONZE VOORZITTER
Op een van haar eerste werkdagen wilde Tamara van Ark, de nieuwe minister van Medisch Specialistische Zorg, in gesprek met vertegenwoordigers van zorggebruikers en patiëntengroepen.

Het was eervol om gevraagd te worden om namens de transgendergemeenschap te vertellen waar de zorg beter moet en beter kan. Het gesprek was met nog zeven vertegenwoordigers van patiëntengroepen en ging dus niet specifiek over transgenderzorg.

We spraken vrij uitgebreid over de behoefte om zorg dicht bij huis en bij de huisarts of paramedische zorgverlener te organiseren, of in het ziekenhuis in de buurt. Academische zorg is belangrijk, maar alleen nodig als het echt niet anders kan. Naar de 1e lijn, heet dat in beleidstaal. De focus moet veel meer op de persoon als geheel komen te liggen en op de kwaliteit van diens leven. Maatwerk dus.

Meer regie voor zorggebruikers was een tweede punt waar we behoorlijk eensgezind waren. Zoals ik het tijdens het gesprek verwoordde: “Samen beslissen is niet alleen de patiënt beter informeren, maar deze daadwerkelijk aan het stuur laten. De arts moet zich veel dienstverlenender opstellen”.

De minister gaf aan het eind van het gesprek aan onder de indruk te zijn van het vele werk dat wij als vrijwilligers van belangen- en patiëntenorganisaties verzetten. Dat compliment is heel erg verdiend en gaat rechtstreeks naar mijn 75 collega’s binnen Transvisie die zich elke dag inzetten voor de community.

-Lisa van Ginneken