Goed nieuws van het ministerie !

VAN ONZE VOORZITTER
Er is goed nieuws! Het ministerie van VWS gaat de transgenderzorg onderhanden nemen! Dit is een direct gevolg van het verzoek dat ik daartoe deed aan de Directeur Generaal (DG) Curatieve Zorg van het ministerie, in het gesprek dat ik met hem had op 19 juni. In mijn bericht van destijds moest ik noodgedwongen vaag blijven om de DG niet voor de voeten te lopen. Inmiddels heeft hij enkele belangrijke stappen gezet en kan ik al iets meer informatie geven.

Het ministerie gaat samen met verzekeraars een zogeheten ‘kwartiermaker’ aanstellen, die een plan moet gaan ontwikkelen voor toekomstbestendige netwerkzorg voor transgenders. Wat ik heb gelezen in de voorlopige opdrachtformulering stemt me vrolijk. Dit plan zal namelijk uit de volgende drie stappen bestaan:
1. Wat kan er op korte termijn gedaan worden aan verlichting van de wachtlijsten in 2019?
2. Hoe ziet vanaf 2020 de transgenderzorg als netwerkzorg er uit, met landelijke dekking van capaciteit en expertise en toegankelijke zorg op maat?
3. Hoe ziet toekomstbestendige transgenderzorg anno 2025 eruit en wat is daarvoor nodig?

Het ministerie zette zich de laatste twee jaar al in om de transgenderzorg te verbeteren, maar tot nu toe ging dat zonder al te veel stelling te nemen. Ik ben heel blij dat het ministerie nu de bestuurlijke ruimte voelt om meer regie te gaan voeren.

Dat heb ik natuurlijk niet teweeggebracht in één gesprek met de DG; zo werken dit soort processen niet. Ik ben al sinds begin dit jaar keihard aan het werk om zoveel mogelijk krachten bij elkaar te brengen via de NZA, de Tweede Kamer, de media, de zorgaanbieders uit het door mij geïnitieerde Decentralisatie overleg en via eerdere overleggen op een lager niveau bij het ministerie. Dit is een mooie beloning voor mij en alle Transvisie-collega’s die me bij al die activiteiten geholpen hebben (waaronder Jean, Petra, Els, Casper en Robin) en ook TNN en COC die op bepaalde momenten ondersteuning hebben gegeven.

Hiermee zijn de capaciteitsproblemen in de transgenderzorg niet ineens opgelost en ook niet binnen een half jaartje. Maar door deze stap van het ministerie wordt er eindelijk serieus een begin gemaakt. Ik zet mijn werk onvermoeid voort en houd jullie op de hoogte