Helaas moeten wij mededelen dat Transgenderzorg aanbieder Stepwork op 21 september door de rechtbank failliet is verklaard. Lees hier meer over dit nieuws.

TRANSVISIE

In de tweedeling in man en vrouw herkent niet iedereen zich, er is meer! Er zijn mensen die weliswaar biologisch man zijn, maar die zich (meer) vrouw voelen en mensen die biologisch vrouw zijn, maar zich (meer) man voelen. Ook zijn er mensen die zich beide voelen, of geen van beide.

Transvisie zet zich in voor transgender mensen, non binaire mensen en hun partners, ouders en andere familieleden. Transvisie organiseert contact met andere mensen uit de doelgroep, geeft informatie en voorlichting en behartigt de belangen van transgender mensen bij overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zie onze pagina ‘Wat doen wij?’.

Heb je vragen over genderidentiteit? Bij Transvisie kun je anderen ontmoeten met soortgelijke vragen. Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundig. Je kunt:

Heb je een kind dat aangeeft tot het andere geslacht te behoren of te twijfelen? Genderkind en ouders (Go) is de groep voor ouders met een transgender of non binair kind. Hoe accepteren andere ouders wat er met hun kind gebeurt? Hoe pakken zij de praktische problemen aan? Ook de kinderen kunnen elkaar ontmoeten en ervaren dat ze niet de enige zijn met deze gevoelens. Onder de categorie ‘Transitie’ staan antwoorden op tal van vragen over deze kinderen.

Wil je partner, een van je ouders of een van je kinderen verder door het leven als vrouw, man of non-binair persoon? Er kan dan heel wat op je pad komen dat je nooit had verwacht. Hoe ga je daar mee om? Hoe pakt een ander dat aan? Wil je daar graag over praten, dat kan in onze gespreksgroep (H)Erkenning of in een persoonlijk gesprek.

Transvisie is a patient support organisation which caters for people identifying with non-standard gender identities such as transgenders, transsexuals, genderqueers, non binary people, their families, next of kin and relevant others. If you prefer to speak to someone or need more information in English, please contact our office, see contact details. There is a special page in English for transgender foreigners (f.e. refugees, students, expats, employers) about Dutch healtcare. For more information about Transvisie, click here

Transvisie organiseert bijeenkomsten voor genderzoekers, transgender mannen en vrouwen, non-binaire mensen, ouders van transgender kinderen en partners van transgender mensen, transgender kinderen en jongeren. Al onze groepen staan opgenomen onder de categorie ‘onderling contact‘. In de agenda vind je plaats, data en tijden dat de bijeenkomsten worden georganiseerd.

Transvisie kan op verzoek voorlichting verzorgen op scholen, bij opleidingen of bij andere organisaties. Zie de pagina van Go over scholenvoorlichting en de informatie over algemene voorlichting op onze pagina ‘Wat doet Transvisie’, onderdeel voorlichting.

Informatie over behandelingen en vergoedingen vind je onder de categorie ‘Transitie’ met pagina’s over behandelingen en behandelaren bij volwassenen en jongeren en kinderen. Op onze pagina ‘Zorgverzekering-vergoedingen‘ staat informatie over de vergoedingen van behandelingen en op onze pagina ‘Dutch healtcare for foreigners‘ informatie voor buitenlanders waaronder vluchtelingen.

Sta je op de wachtlijst van het AUMC of UMCG of van een van de andere behandelaars en heb je voorlopig geen uitzicht op behandeling, kijk dan of je wat hebt aan de volgende tips:

  1. Onderzoek of er een andere behandelaar is waar je sneller terecht kunt. Kijk eens op de pagina behandelaars volwassen en behandelaars kinderen/jongeren. Informeer wel goed hoe er wordt gewerkt, welke zorg wel en welke zorg niet wordt geboden. Informeer ook naar de lengte van de wachtlijst.
  2. Kun je bij de gespecialiseerde behandelaars voorlopig nog niet terecht en ben je depressief, angstig of heb je andere psychische klachten, meld je dan aan bij een algemene GGZ-instelling bij je in de buurt.
  3. Bezoek een van onze groepen om je ervaringen te delen met anderen.
  4. Vraag aan je zorgverzekering om wachtlijstbemiddeling, daar heb je recht op.
  5. Je kunt een klacht over de lange wachttijden melden via de site Waar kan ik mijn klacht over zorg melden – Zorgklacht.nl waar je kunt kijken wat de mogelijkheden zijn en bij de NZA met het klachtenformulier.

Dat onze doelgroep meer wordt gezien, vinden wij een goede ontwikkeling en daar werken we graag aan mee, voor zover dat binnen ons bereik ligt. Aan een verzoek om transgender mensen te ‘leveren’ voor bijvoorbeeld een actualiteitenprogramma, kunnen wij niet voldoen. Om privacy-redenen houden wij geen persoonsadministratie bij van de bezoekers van onze gespreksgroepen. Namen noemen zou ook in strijd zijn met de veilige omgeving die wij hen bieden om op zoek naar zichzelf te gaan. We kunnen wel een oproep plaatsen op onze website. Ieder verzoek daartoe wordt door de redactie beoordeeld. Stuur een verzoek aan contact?

Wat fijn dat je belangstelling hebt voor Transvisie en transgender personen. Alle informatie die je nodig hebt kan je vinden op deze website.

We krijgen veel verzoeken van scholieren en studenten voor informatie of om in contact te komen met een transgender persoon voor een interview. Wij hebben helaas onvoldoende tijd om je hiermee te helpen.

Wij plaatsen ook geen oproepen van studenten en scholieren voor deelname aan een onderzoek of enquête. Ook kan je niet bij ons terecht voor een stage plek of scriptiebegeleiding.

Het is ook niet mogelijk om een van onze groepsbijeenkomsten bij te wonen als je zelf niet transgender bent.

Emails en telefoontjes over informatie, verzoekjes of stages kunnen wij jammer genoeg niet beantwoorden.