in memoriam – Louis Gooren

Tot onze spijt hebben wij 20 september vernomen dat op 17 september Dr. Louis Gooren op 79-jarige leeftijd is overleden. Transvisie wenst de nabestaanden van Dokter Gooren heel veel sterkte met het verlies.

Wie was Louis Gooren?

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de opbouw van de transgenderzorg in Nederland. Gooren was de gepassioneerde endocrinoloog die vanaf midden jaren zeventig bij het VU-ziekenhuis het Genderteam opzette en die dit jarenlang zou leiden. Dit
deed hij in een tijd waarin vrijwel geen zorgverlener de vingers wilde branden aan deze patiëntengroep en het vakgebied werd gezien als marginaal en excentriek. 

Louis Gooren wilde dit doorbreken en werkte onvermoeibaar aan wetenschappelijke erkenning voor de transgenderzorg en, in het
verlengde daarvan, sociale acceptatie voor de mensen die het betrof. 

Hij was verantwoordelijk voor fundamenteel onderzoek, onder andere over de werking van cross-seksehormonen, maar trad ook op in televisieprogramma’s als pleitbezorger van emancipatie van gendervariante mensen. Zijn benoeming tot hoogleraar Transseksualiteit in november 1988 ging de hele wereld rond. 

Tot aan zijn pensioen heeft Louis Gooren zijn missie voortgezet, en daarmee heeft hij een buitengewoon belangrijke rol gespeeld in de acceptatie en het welzijn van gendervariante mensen in Nederland en daarbuiten.

Deze tekst is op verzoek opgemaakt door Alex Bakker, Foto: Rikus ten Brücke