Informatie over tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht.

Bron en inhoud: Rijksoverheid.nl

Sinds 1985 is het volgens de wet voor transgender en intersekse personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. Hier waren tot 2014 verschillende voorwaarden aan verbonden, die deze mensen voor een harde en bijna onmogelijke keuze stelden.

Voor wie

U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als je voor 1 juli 2014:

  • je geslacht in je geboorteakte wijzigde;
  • een nieuwe geboorteakte kreeg met de nieuwe geslachtsregistratie;
  • startte met je transitie en voor 1 juli 2016 de vermelding van het geslacht in uw geboorteakte wijzigde; of
  • startte met je transitie en voor 1 juli 2016 een nieuwe geboorteakte kreeg met een nieuwe geslachtsregistratie.

Ook mensen die vóór 1985 aan de eisen voldeden en daarna tussen 1985 en 2014 het geslacht in de geboorteakte wijzigden, hebben recht op deze tegemoetkoming.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is eenmalig €5.000,- . Dit bedrag is belastingvrij.

Tegemoetkoming aanvragen

Je kunt deze tegemoetkoming van 18 oktober 2021 tot en met 18 oktober 2023 aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

Je moet in elk geval deze documenten meesturen:

  1. Een gewaarmerkt afschrift van je geboorteakte, niet ouder dan drie maanden. Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar u bent geboren. Moet je hiervoor betalen? Dan kan je deze kosten terugkrijgen als je aanvraag wordt goedgekeurd.
  2. Een kopie bankafschrift, een printscreen van internetbankieren of een kopie bankpas.

Is er voor je een nieuwe geboorteakte opgemaakt vóór 1 juli 2014? Of bent vóór 1 juli 2014 gestart met een transitietraject en is er daarna vóór 1 juli 2016 een nieuwe geboorteakte opgemaakt?  Dan moet je nog één van de onderstaande documenten meesturen:

  • een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat er een nieuwe geboorteakte is opgemaakt in verband met het aanpassen van het geslacht;
  • een verklaring van een BIG-geregistreerde arts dat u vóór 1 juli 2014 in transitie bent gegaan en dat u aan de wettelijke eisen heeft voldaan; of
  • een machtiging voor DUS-I om informatie op te vragen bij een BIG-geregistreerde arts.

 

Online aanvraagformulier

Het invullen van het online formulier kost ongeveer 15 minuten.