Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor Transvisie. Namelijk een jaar van verandering. De maatschappij, en daarmee ook onze vrijwilligers en bezoekers, had te maken met wisselende coronamaatregelen. Het voorzitterschap van Lisa van Ginneken is overgenomen door onze nieuwe voorzitter Maureen van Leeuwen. En ook in het transgender-zorglandschap vonden er verschuivingen plaats.

Transvisie heeft juist dit jaar laten zien dat zij een flexibele organisatie is. Wij zijn mee veranderd waar dit nodig was. Zo hebben wij ons aan de coronamaatregelen aangepast door elkaar waar nodig te ontmoeten via online vergaderingen. Voor een organisatie met vrijwilligers uit het hele land, kent dit soms ook voordelen. Zo is het op deze manier voor een aantal vrijwilligers makkelijker om aan te sluiten bij vergaderingen. Vele plannen uit het jaarplan 2021 zijn dan ook uitgevoerd. Waar dit niet lukte, worden deze in 2022 opgepakt. Natuurlijk waren wij meer dan blij toen onze groepen weer op een veilige manier fysiek bij elkaar konden komen. Want soms is fysiek bijeenkomen noodzakelijk.

Hiernaast zijn wij waar mogelijk flexibel geweest in het meebewegen met het veranderende transgender-zorglandschap. Op sommige momenten koos Transvisie er bewust voor om vooral een constructieve doch kritische rol aan te nemen ten aanzien van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld ten aanzien van het nieuwe GenderHealthcare en de toezichthouders die toezien op kwaliteit en transparantie. Want het behartigen van de belangen voor transgender personen die zorg nodig hebben, blijft een kernwaarde die voor ons nooit zal veranderen.

Ook de website van Transvisie is het afgelopen jaar behoorlijk veranderd. De website werkt sneller en ziet er frisser en persoonlijker uit. Bovendien is informatie op de website makkelijker te vinden. Op deze manier hopen wij er nog beter te kunnen zijn voor alle personen in Nederland met vragen over (hun) genderidentiteit.

Tot slot wil het bestuur de ruim 100 vrijwilligers van Transvisie stuk voor stuk bedanken. Zij zetten zich structureel heel erg hard in voor mensen met vragen over genderidentiteit. En zij hebben zich het afgelopen jaar met veel succes aangepast aan de veranderingen. Wij zijn er trots op en vooral dankbaar voor dat we met zulke geweldige collega-vrijwilligers mogen werken. Dank jullie wel, Transvisie-vrijwilligers!

Lees hier het volledige jaarverslag.