Behandelaars overzicht.

Academische ziekenhuizen waar kinderen en jongeren kunnen worden behandeld.

Er zijn in Nederland drie academische ziekenhuizen waar kinderen en jongeren met genderincongruente (genderdysfore) gevoelens terecht kunnen. Daar werken specialisten uit meerdere medische disciplines aan de behandeling.

Radboud UMC Nijmegen

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar kunnen hier terecht voor diagnose en geslachtsaanpassende behandeling. Inmiddels kunnen ook volwassen > 18 jaar hier hun transitie volledig ondergaan, dus kan het transitieproces van jongeren hier ook worden afgerond.

Amsterdam UMC (VUmc)

Kinderen en jongeren kunnen hier terecht voor diagnose en geslachtsaanpassende behandeling (hormonen: puberteitsremmers vanaf ca 11 jaar en cross-sekse hormonen vanaf ca 15/16 jaar en operaties vanaf 18 jaar)

Het Zaans Medisch Centrum

Kinderen en jongeren kunnen hier terecht voor diagnose en geslachtsaanpassende behandeling (hormonen: puberteitsremmers vanaf ca 11 jaar en cross-sekse hormonen vanaf ca 15/16 jaar en operaties vanaf 18 jaar).

Andere behandelaars waar kinderen en jongeren kunnen worden behandeld.

Naast de academische ziekenhuizen zijn er een aantal behandelaars in Nederland waar transgender kinderen en jongeren de onderzoeksfase (diagnose) kunnen doorlopen.

Genderteam Zuid-Nederland (Mutsaersstichting en OOG)

Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor hun zoektocht naar hun genderidentiteit. Werkt samen met een endocrinoloog/kinderarts van het kinderziekenhuis in Antwerpen en met Amsterdam UMC (VUmc). Voor medische behandeling vanaf ongeveer 12 jaar (puberteitsremmers) kunnen jongeren worden doorverwezen naar deze ziekenhuizen.

JIJ Genderzorg

Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor hun zoektocht naar hun genderidentiteit. JIJ Genderzorg werkt o.a. samen met Gender Clinic.

Jonx, Stichting Lentis

Voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Vanaf 18 jaar wordt doorverwezen naar de volwassenpoli van bijvoorbeeld PsyQ of het genderteam van UMCG. Jonx werkt samen met het UMCG in Groningen. Voor de medische behandeling vanaf ongeveer 12 jaar tot 18 jaar wordt het kind doorverwezen naar Amsterdam UMC (voorheen VUmc).

Check-in Genderzorg

De zorg, begeleiding en diagnostiek naar genderincongruentie wordt verleend door een multidisciplinair team, bestaande uit meerdere (GGZ en NIP) psychologen, orthopedagoog, ervaringsdeskundige, een arts en psychiater, dat structureel multidisciplinair overlegt. Voor verwijzing voor medische transitie trajecten werkt Check-in Genderzorg in netwerksamenwerkingsverbanden met het AUMC-VU en Radboud ziekenhuis Nijmegen. Voor verwijzing voor mogelijke operaties werkt Check-in Genderzorg in een netwerksamenwerkingsverband met de Gender Clinic.

Psychologische ondersteuning van kinderen en jongeren voor, tijdens, na en zonder transitie.

Op een aantal plaatsen in het land wordt professionele, psychologische en psychosociale hulpverlening gegeven op individuele basis, maar soms ook in groepsverband. Je kunt bij deze organisaties veelal niet terecht als vervanging voor de diagnostische fase, maar ze kunnen kinderen en/of jongeren en/of hun ouders:
  • helpen bij de zoektocht naar de genderidentiteit;
  • doorsturen naar een genderbehandelcentrum of een vrij gevestigde psycholoog;
  • verder begeleiden bij de transitie.

Onderstaand overzicht is niet volledig. Voor meer informatie neem contact met ons op via telefoon of e-mail, zie contactgegevens.

Genderteam Zuid-Nederland (Mutsaersstichting en OOG)

Youz – Transvisie Zorg

Willemshuis Psychiaters en Psychotherapeuten

Villa Kakelbont

Psychologenpraktijk De Vaart

Psychotherapiepraktijk Alwin Man

Jonx, Stichting Lentis

Naast deze organisaties zijn er nog een aantal vrijgevestigde psychologen die hulp kunnen bieden. De adressen daarvan zijn bij ons bekend, bel of mail, zie contactgegevens.

Soms valt de deskundige psychologische zorg, waar we hier over spreken, onder de Jeugdwet of de WMO en is de gemeente de partij die deze zorg regelt. Je kunt altijd bij de gemeente waar je woont, meestal bij het Jeugd- of WMO-loket, nadere informatie vragen.

Roze in wit.

Op de website ‘Roze in Wit’ staat een lijst van artsen die het statement LHBTI+ vriendelijke artsen hebben onderschreven. Deze lijst kan je helpen als je een LHBTI+ vriendelijke arts zoekt. Zoek op naam, specialisme of regio. De kleur van de blokjes geeft aan wat of het een basisarts of specialist is. Deze artsen hebben aangegeven zichtbaarheid en openheid belangrijk te vinden. Niet elke arts heeft specifieke kennis op het gebied van LHBTI+ gerelateerde gezondheidsproblemen. Ben je daar wel naar opzoek, neem dan contact op met de organisatie Roze in Wit, mogelijk kunnen ze je daar verder helpen.