Kinderen en Tieners​

School

Wat vertel ik op school?

Op het moment dat je op zoek gaat naar informatie, is er meestal al het een en ander gebeurd in het gezin. Waarschijnlijk heb je als ouders samen al de zorgen over je kind besproken, of ben je samen op zoek naar informatie. Soms heeft het kind al het een en ander naar buiten gebracht. In dat geval is het belangrijk om te praten met de leerkracht van je kind. Het is goed dat de leerkracht weet dat er het een en ander gaande is. Deze kan observeren hoe het kind op school functioneert. Daarnaast kan de school het kind extra ondersteuning geven. Vaak zullen transgender kinderen speciale aandacht van leerlingbegeleiders krijgen.

Het komt voor dat transgender kinderen problemen hebben met leren. Het is ook lastig om met allerlei vragen in je hoofd te zitten en ondertussen te moeten leren. Zeker als het genderverhaal sterk in beweging is, is het nodig dat de leerkracht dat weet. Deze kan de reacties van je kind dan beter plaatsen en eventueel met de leerlingbegeleider bespreken wat je kind op school nodig heeft om goed te functioneren.

Wat in de praktijk goed werkt, is om de leerkracht te voorzien van informatie voordat je met hem/haar gaat praten. De meeste leerkrachten hebben weinig kennis van ervaring met transgender kinderen. Informatie op deze website, artikelen uit tijdschriften en/of het boekje ‘Hoera, een mensje!  leidraad voor ouders en leerkrachten van transgender kinderen’, geven voldoende aanknopingspunten voor een gesprek binnen het gezin, de familie maar ook op school. In sommige gevallen heeft een school meer voorlichting nodig. Vrijwilligers van ‘Genderkind en ouders’ kunnen daarbij ondersteunen en geven op verzoek ook voorlichting op scholen. Neem contact met ons op, zie contactgegevens of met onze groep Genderkind en ouders.

Deze pagina is op 27 september 2023 bewerkt.