Seksualiteit.

Onderzoek.

Uit onderzoek onder jongeren tot 25 jaar komt naar voren dat jongeren die aangeven niet in de twee dominante genderhokjes thuis te horen in hun seksuele gedrag niet veel verschillen met jongeren zonder transgender gevoelens Echter in dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt in de mate van de genderdysforie en of de jongere een transitie overweegt of wil.

Onderzoek onder transgender jongeren die een medische transitie ondergaan laat een andere beeld zien, nl dat de seksuele ontwikkeling van transgender kinderen en jongeren achter loopt bij die van het gemiddelde (Nederlandse) kind. Deze kinderen/jongeren worden wel verliefd, maar gaan over het algemeen minder op onderzoek uit en durven zich vaak niet bloot te geven. Het gebruik van puberteitsremmers of cross-sekse hormonen brengt daar nog niet veel verandering in. Pas na een of meer geslachtsaanpassende operaties wordt de achterstand ingelopen.

Zie ook de pagina intimiteit voor meer inhoudelijke informatie die ook bij jongeren van toepassing kan zijn.

Voorlichting.

Op de website Sense.info staat goede informatie geschreven voor transgender jongeren. Sense.info heeft deze informatie gemaakt in samenwerking met de jongeren.
In deze informatie wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • verliefd zijn en daten,
  • op wie je als jongere valt,
  • tips voor vrijen zowel voor als na een eventuele operatie
  • de invloed van hormonen

De informatie is geschreven in begrijpelijke taal en veel van de tips die op deze site staan zijn door de jongeren zelf ingebracht.