Transitie (stap voor stap)

Wat betekent transitie?

Transitie is de weg die een transgender persoon kan gaan om geheel of gedeeltelijk van geslacht te veranderen. Een geboren man gaat in transitie om vrouw te worden en een geboren vrouw gaat in transitie om verder als man door het leven te gaan. Deze weg heeft sociale, medische, juridische en psychische aspecten.

Hoe pak je het aan?

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in het diagnosticeren en/of behandelen van transgender en non binaire kinderen. Onderzoek kan al plaats vinden op jonge leeftijd. Behandeling is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere. Er zijn meerdere behandelaars in Nederland waar een gedeeltelijke of volledige medische transitie mogelijk is. Zie onze pagina ‘behandelaars’.

 

Alle informatie beschrijft algemene trends en situaties, waaruit niet zonder meer conclusies voor een individueel geval kunnen worden getrokken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, dien je altijd te overleggen met je huisarts of een andere professionele hulpverlener of behandelaar.

 

Sommige mensen vragen zich wel eens af of het gevaarlijk is om van geslacht te veranderen. Zijn er risico’s en zo ja welke? Lezing van dr. T’Sjoen van de Universiteit van Vlaanderen, waarin hij uitlegt hoe een transitie werkt en wat voor effecten deze heeft. Zijn belangrijkste boodschap is: ‘Het is gevaarlijker om niets te doen, om zorg te ontzeggen, of om zorg ondermaats te organiseren‘.

Het YouTube-kanaal KutMannen praat presentator Bappie (zelf trans man) met Dokter Charlie over de transitie bij jongeren (in het specifiek kinderen)

Klik op de vlakken hieronder om meer over het onderwerp te lezen.

Sociale transitie.

Sociale transitie is het gaan leven in een andere rol dan de rol die bij de geboorte aan het kind of de jongere is toegewezen. Dat kan de rol van het andere geslacht zijn of juist een genderrol die meer los staat van beide geslachten, zie ook onze pagina ‘Coming out‘. Veel kinderen gaan op jongere leeftijd al leven in de geslachtsrol die overeenkomt met hun genderidentiteit. Mocht dat nog niet het geval zijn dan moet de sociale transitie gelijktijdig starten met het beginnen met cross-sekse hormonen.

Psychische transitie.

Veelal blijkt dat kinderen die niet zichzelf kunnen zijn lijden aan neerslachtigheid of angsten. Meerdere onderzoeken, zowel nationaal als internationaal, hebben aangetoond dat bij de meeste transgender kinderen en jongeren de psychische gesteldheid verbetert als ze kunnen en mogen zijn wie ze zijn. Een aantal internationale onderzoeken staan genoemd op onze pagina ‘Wetenschap’.

Medische transitie.

Het medisch behandelen van kinderen en jongeren bestaat, naast psychologische diagnosestelling en begeleiding, alleen uit het geven van puberteitsremmers op het moment dat de puberteit intreedt. Het verstrekken van geslachtshormonen (cross-sekse hormonen) gebeurt (onder voorwaarden) pas vanaf het 15e jaar en operaties worden, met uitzondering van de verwijdering van de borsten bij transgender jongens, niet voor het 18e jaar uitgevoerd. Op deze pagina gaan we in op de verschillende stappen in dit proces:

Aanmelding

Je kunt je kind aanmelden bij een van de op de pagina behandelaars genoemde organisaties. Je hebt daarbij een verwijzing van je huisarts nodig.

Intake fase

Na aanmelding vindt er meestal een intake plaats. Na de intake is er meestal een wachtperiode. Daarna worden verdere gesprekken om een diagnose te kunnen stellen.

Diagnostische fase.

In de diagnostische fase zijn er meerdere gesprekken met een psycholoog of een psychiater. Deze gesprekken zijn met het kind en soms met de ouder(s) en het kind. Bij het kind worden testen afgenomen.  Lees verder

Stand still fase

Nadat een eventuele diagnose is gesteld, worden geen medische behandelingen bij het jongere kind gestart. Pas als het kind in de puberteit komt kunnen puberteitsremmers worden gegeven. Lees verder

Meer informatie binnen dit thema