Kamerbrief Toekomst Transgenderzorg van 26 juni 2020

Op 26 juni 2020 heeft de minister van VWS zijn brief Toekomstvisie Transgenderzorg aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de kamer informeert over de actuele stand van zaken in de transgenderzorg. De brief is mede gebaseerd op de Toekomstvisie transgenderzorg waar we hier al eerder over berichtten.

Uit de voortgangsbrief van de kwartiermaker blijkt dat er hard wordt gewerkt aan uitbreiding van het zorgaanbod voor transgenderzorg, maar dat de zorgvraag ook hard blijft stijgen. Inzet van alle partijen blijft dan ook hard nodig; niet alleen voor het terugdringen van de wachttijden, ook om de transgenderzorg verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. De voortgangsbrief en Toekomstvisie geven alle partijen die betrokken zijn bij de transgenderzorg richting om binnen de eigen rol en verantwoordelijkheid de ontwikkeling van de transgenderzorg vorm te geven.

De minister behandelt vier onderwerpen in zijn brief:

 1. de impact van de coronacrisis op de transgenderzorg
 2. de ontwikkeling van de wachttijden;
 3. de bekostiging van de transgenderzorg; en
 4. de Toekomstvisie Transgenderzorg.
 1. Volgens de minister is de zorg tijdens de coronacrisis door de inzet van digitale middelen veelal gewoon doorgegaan.
 2. De minister gaat in op het feit dat dat ondanks dat veel meer zorg wordt ingekocht, de wachttijden nog altijd niet afnemen. Belangrijkste reden hiervoor is een nog altijd forse toename van de zorgvraag. De minister vindt het nog steeds van groot belang dat de wachttijden afnemen en dat alle partijen doen wat mogelijk is om dat te bereiken. Hij gaat inhoudelijk is op de rol van de Kwartiermaker daarbij.
 3. Er bestaat thans onduidelijkheid over de declaratietitels van transgenderzorg. Om goed te kunnen inschatten welke zorg, waar en hoeveel nodig is, is het noodzakelijk dat deze zorg eenduidig gedeclareerd en gefinancierd wordt. Een werkgroep gaat zich hierover buigen.
 4. De Kwartiermaker geeft in zijn Toekomstvisie Transgenderzorg van 28 mei 2020 diverse richtingen aan voor de transgenderzorg. De minister gaat in deze brief nader in op:
  – de indicatiestelling voor de transgenderzorg, waarbij hij partijen oproept tijdig actualisatie van de kwaliteitstandaards aan te passen aan de internationale ontwikkelingen;
  – vergoeding van de transgenderzorg, de minister gaat met name in op de kwestie rond de vergoeding van de testosteronsuppletie, de machtigingenprocedures bij zorgverzekeraars en het gebruik van de ICD 10 (i.p.v. DSM 5).

De brief is uitgebreid, wil je hem lezen klik hier.