Kwartiermaker komt met definitief rapport over de transgenderzorg

De kwartiermaker (Bureau Zorgvuldig Advies) heeft op 22 januari haar  definitieve rapport ‘Verlichting van de knelpunten in de transgenderzorg’ uitgebracht.

Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat er per direct meer transgenderzorg moet komen. Daarom moeten zorgverzekeraars meer ggz-, endocrinologische en chirurgische zorg gaan inkopen. Volgens het rapport is dit nodig om de lange wachtlijsten aan te pakken.

Zorgverzekeraars Nederland en VWS hebben vanwege de lange wachtlijsten in de transgenderzorg een kwartiermaker aangesteld die op korte termijn met aanbevelingen moest komen om de problemen op te lossen. In december is een eerste deeladvies uitgebracht, gevolgd door dit rapport nu.

De kwartiermaker stelt enerzijds dat het budget moet worden verhoogd voor psychiaters en psychologen die genderdysforie kunnen diagnosticeren, psychische  zorg en begeleiding kunnen bieden en indicaties kunnen stellen voor het somatische traject. De endocrinologische zorg moet worden uitgebreid en in meer ziekenhuizen kunnen worden verleend. Ook de chirurgische zorg zou moeten worden uit uitgebreid. De kwartiermaker wijst hierbij op de schaarse OK capaciteit, maar is van mening dat vanwege de urgentie en hoge lijdensdruk transgenders prioriteit verdienen. Het ziet er verder naar uit dat er een derde experticecentrum voor transgenderzorg gaat komen. Dit zou vanaf januari 2020 zorg moeten gaan bieden aan transgenders.

Ook op andere vlakken valt nog veel te verbeteren in de transgenderzorg, meent de kwartiermaker. Zo moet bij intakes meer onderscheid gemaakt worden in draagkracht en lijdensdruk. Een deel van de transgender mensen heeft meer of extra zorg nodig en anderen juist minder.

Lisa van Ginneken(voorzitter Transvisie) reageert als volgt: ‘ik heb goede hoop dat dit verschil gaat maken. Dat baseer ik niet alleen op deze adviezen, maar ook op hoe ik in het contact tot nu toe deze kwartiermakers heb ervaren. Nu komt het aan op volhouden en doortastend implementeren‘.

Geïnteresseerd in het volledige rapport. Dat is te downloaden op de website van VWS.

Geïnteresseerd in de bijbehorende Kamerbrief? Lees hier.

NB. De zorg door dr. van Loenen wordt door het MC Bloemendaal (zoals eerder gemeld) geregeld en verzorgd, totdat een ander bericht hierover wordt gepubliceerd.