GGZ-aanbieder Compass failliet verklaard.

Helaas moeten wij mededelen dat op 12 april 2022 de rechtbank in Gelderland Compass B.V. werkzaam onder de naam Compass GGZ failliet is verklaard. Compass GGZ bood diverse gespecialiseerde zorgpaden waaronder genderzorg. Transvisie was al eind 2021 geïnformeerd dat er geen nieuwe cliënten werden aangenomen voor genderzorg omdat er geen functionerend genderteam meer was.

Het is ons nog niet bekend welke stappen nu volgen. Er wordt onderzocht of en hoe de transgender zorg kan worden gecontinueerd. Op 13 april hebben wij Compass GGZ en de curator om meer informatie gevraagd. Zodra wij antwoord hebben ontvangen zullen wij dit hier met je delen. 

Ik ben een cliënt bij Compass GGZ, wat moet ik nu doen?

  1. Ben je al in zorg bij Compass? Het is raadzaam een bericht vanuit Compass of de curator af te wachten. Of de zorg tijdelijk wordt voortgezet is ons helaas nog niet bekend.  
  2. Gebruik je medicatie die door een GGZ-arts is voorgeschreven? Vraag je huisarts om tijdelijk de begeleiding van het gebruik van je medicatie over te nemen.  
  3. Sta je op een wachtlijst bij Compass GGZ?  Vraag je zorgverzekeraar om  zorgbemiddeling om zo te onderzoeken of je kan worden overgeplaatst naar een andere zorgaanbieder.
  4. Je kunt je ook zelf inschrijven bij een andere zorgaanbieder. Het is raadzaam hier nog even mee te wachten tot dat Compass GGZ of de curator meer informatie heeft gedeeld. 
  5. Sta je al op de wachtlijst bij een andere zorgaanbieder, dan hoef je geen actie te ondernemen. 

Transvisie kan een luisterend oor bieden. Mail naar Individuele gesprekken van Transvisie via  individuele-gesprekken@transvisie.nl dan nemen wij contact met je op.