Liveblog: Stemming amendement extra middelen voor transgenderzorg.

Welkom bij onze liveblog over de politieke ontwikkeling naar aanleiding van onze brandbrief aan de tweedekamer. Onze redactie houdt de debatten goed in de gaten en delen belangrijk nieuws hieronder.

Update: 7 december 2021

Stemming amendement extra middelen voor transgenderzorg.

Op 7 december is er gestemd over het amendement van Simons (BIJ1) en Gündoğan (Volt) voor extra middelen in de transgenderzorg. Het amendement vraagt om €2,5 miljoen extra vrij te maken voor de zorg en roept het kabinet op om te komen met een doorbrakplan. Helaas is het amendement niet aangenomen.

Alhoewel negen fracties voor het amendement hebben gestemd (SP, GroenLinks, DENK, BIJ1, Volt, BBB, Fractie Den Haan, PvdA en PvdD), bleek er geen meerderheid te zijn in de Tweede Kamer. Onder andere VVD, CDA, D66, CU ( de huidige coalitie) hebben tegen het amendement gestemd.

Al zijn er geen stemverklaring uitgebracht, heeft Transvisie toch vernomen dat de dekking van het amendement onvolledig was. Daarnaast heeft de minister eerder het amendement ontraden. Hij gaf daarbij aan dat de manier waarop zorgverleners hun zorg verlenen, geen terrein is waarop de overheid zich hoort te begeven. De coalitie geeft ook aan dat de overheid hier geen rol in hoort te spelen en dat de middelen voor triage bij de zorgverzekeraars vandaan moet komen. Transvisie pakt deze handschoen op en gaat hierover in gesprek.

Transvisie betreurt dat het amendement niet is aangenomen. Met het amendement konden de eerste stappen worden gezet om de kwaliteit van transgenderzorg te verbeteren. Transvisie blijft zich de komende tijd inzetten voor een doorbrak in de transgenderzorg. Wij houden je uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

3 november 2021

Stemming motie Kwartiermaker Transgenderzorg.

Op 2 november is er gestemd over de motie van Simons (BIJ1) en Gündogan (Volt). De Kamerleden verzoeken in de motie om de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tot en met ten tenminste 31 december 2022 te verlengen. De motie is met een grote meerderheid aangenomen.

De Kwartiermaker is in 2018 aangesteld door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De opdracht van de Kwartiermaker was om de wachttijden te verkorten en de transgenderzorg te innoveren. De opdracht zou in principe lopen tot 1 oktober 2022. Met de motie wordt de regering verzocht om in overleg met ZN de opdracht te verlengen.

Ook verzoeken de Kamerleden om cliënten en zorgverleners uit de genderzorg intensiever te betrekken in de uitvoering. Het Kamerlid Simons heeft aan het kabinet gevraagd om een brief te sturen waarin ze uiteenzetten hoe ze invulling willen geven aan deze opdracht.

Transvisie vindt het positief dat de fracties de problemen in de transgenderzorg erkennen. Op 7 december wordt er gestemd over het amendement van de Kamerleden. Transvisie houdt u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

29 oktober 2021

Opnieuw gesproken over Transgenderzorg in de Tweede Kamer.

Op 28 oktober heeft de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over de begroting van VWS. De Minister reageerde op het amendement van de Tweede Kamerleden Simons (BIJ1) en Gündoğan (Volt). Ook dienden de Kamerleden een nieuwe motie in. De motie verzoekt de regering om de opdracht aan de Kwartiermaker te verlengen.

Het debat begon met een reactie van de Minister op het amendement van Simons (BIJ1) en Gündoğan (Volt). In het amendement wordt €2,5 miljoen extra vrijgemaakt voor de transgenderzorg. De Minister heeft helaas aangegeven het amendement niet te steunen.

Hij geeft aan dat het amendement teveel ingaat op het werk van zorgverleners. Dit is volgens de Minister niet het terrein van de overheid. De Minister heeft ZonMw wel de opdracht gegeven om de transgenderzorg te evalueren. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de psycholoog bij de indicatiestelling.

Simons (BIJ1) en Gündoğan (Volt) dienden tijdens het debat een motie in. De motie verzoekt om de opdracht van de Kwartiermaker te verlengen. De Minister heeft toegezegd om bij alle partijen te verkennen of de opdracht van de Kwartiermaker kan worden verlengd.

Transvisie is teleurgesteld in de reactie van de minister maar vindt het positief dat fracties de problemen in de transgenderzorg erkennen. Op 2 november wordt er door de Tweede Kamer gestemd over de motie. Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

27 oktober 2021

Aandacht voor de Transgenderzorg in de Tweede Kamer.

Op 26 oktober 2021 debatteerden Tweede Kamerleden over de begroting van het ministerie van VWS. Onze zorgen over de lange wachttijden in de transgenderzorg zijn uitvoerend besproken. De Tweede Kamerleden Ellemeet (GroenLinks), Gündoğan (Volt) en Simons (BIJ1) hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de transgenderzorg. Ze riepen de minister op om actie te ondernemen! 

Simons (BIJ1) en Gündoğan (Volt) hebben inmiddels een amendement (formele wijziging in de begroting) ingediend om €2,5 miljoen extra vrij te maken voor de transgenderzorg. Ze schrijven dat een doorbraakplan nodig is met drastische maatregelen. Dit plan moet de kwaliteit van transgenderzorg verbeteren, de wachttijden verkorten en de zorgkosten verminderen.  

Simons (BIJ1): “Hoewel het kabinet in 2018 het doel stelde dat de wachttijden in de transgenderzorg met 50% verminderd moesten worden, zijn de wachtlijsten juist met 50% gestegen. Ontzettend belangrijk is dat veel van de oplossingen allang klaarliggen. Dit komt gewoon uit het maatschappelijk middenveld!” 

Gündoğan (Volt): “Er zijn momenteel 10.000 mensen die op een wachtlijst staan van twee jaar. Een deel wacht vervolgens nog eens tweeënhalf jaar op chirurgie. Om deze tekorten aan te pakken zijn meer specialisten nodig!” 

Transvisie is blij met de huidige ontwikkelingen. We hebben intensief contact met beide Kamerleden en kijken uit naar de reactie van Minister De Jonge (VWS). We hopen dat de Minister het probleem erkent en bereid is de regie te nemen. 

Transvisie verwacht vandaag een reactie van de minister. Op 7 december wordt er gestemd over het amendement. Transvisie houdt u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.