Maureen van Leeuwen treedt af als voorzitter van Transvisie.

Sinds april 2021 was Maureen van Leeuwen voorzitter van patiëntenorganisatie Transvisie.
Maureen trad aan na de bestuursperiode van Lisa van Ginneken die aftrad om haar politieke ambities te
verwezenlijken. Na ruim 1,5 jaar voorzitterschap heeft Maureen in verband met gezondheidsproblemen besloten af te treden per 7 december.

Het aftreden van Maureen is onvoorzien en daarom extra uitdagend voor het bestuur. De aankomende
periode zal het bestuur zich oriënteren op een nieuwe voorzitter. De voorzitterstaken worden al een tijdje waargenomen door het zittende bestuur; dit wordt gecontinueerd.

Transvisie is Maureen dankbaar voor haar periode als voorzitter. Bestuur en vrijwilligers wensen haar beterschap en een spoedig herstel toe.

Voetnoot: Transvisie heeft besloten n.a.v. dit persbericht geen interviews af te nemen. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de communicatieafdeling via communicatie@transvisie.nl