Meer: Diagnostische fase bij kinderen

  • In de diagnostische fase zijn er meerdere gesprekken met een psycholoog of een psychiater. Deze gesprekken zijn met het kind en soms met de ouder(s) en het kind. Bij het kind worden testen afgenomen. Ook de ouders krijgen diverse vragenlijsten in te vullen. Bij (zeer) jonge kinderen wordt gespeeld en getekend om een indruk te krijgen van hun belevingswereld. Ouders en het kind kunnen in deze fase te maken krijgen met verschillende hulpverleners. Veelal wordt een behandelaar als contactpersoon of coördinator aangewezen. Als je tijdens deze fase vragen hebt, dan kun je deze persoon aanspreken.
  • Het diagnosticeren van kinderen is een vak apart en wordt door getrainde mensen gedaan. Daardoor kan er een wachttijd zijn. Gevolg is dat de diagnostische fase soms lang duurt. Omdat dit een fase is waarin er voor het kind en de ouders vaak een hoop onrust is, kan dit heel vervelend zijn. De lengte van de diagnostische fase kan verschillen per behandelaar.
  • De diagnostische fase wordt om een aantal redenen heel zorgvuldig uitgevoerd. Er zijn veel vragen te beantwoorden. De kinderen staan op een ingewikkelde manier in het leven. Om die reden is het goed dat er zorgvuldig gekeken wordt naar het kind. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van dit kind? Hoe reageert de omgeving erop? Hoe gaat het op school? Hoe is de opvang in het gezin en in de verdere familie? Zijn er nog andere zaken aan de hand, bv. depressie, ADHD, autisme of problemen met leren?
  • Na afloop van de diagnostische fase er een gesprek met het kind en de ouders. Hierin worden de resultaten en de eventuele diagnose besproken. Als verdere begeleiding nodig is wordt bekeken waar dat het beste kan gebeuren. Het Amsterdam UMC (VUmc) bv. doet alleen de diagnose, maar begeleidt niet zelf het hele proces waar ouders en kind voor staan. Andere behandelaars begeleiden dit proces meestal wel. Zie voor psychologen die dit proces kunnen ondersteunen onze pagina ‘behandelaars‘ tabblad ‘psychologische ondersteuning’. Ook bij ons zie contactgegevens zijn adressen bekend.